Laetare (2009)

Op deze vierde zondag van de veertigdagentijd zijn we halfweg op onze tocht naar Pasen. In de paaswake zullen we de nieuwe paaskaars aansteken met gezegend vuur.

Het evangelie van dit weekend nodigt ons uit om nu reeds

uit te zien naar het heldere licht van Pasen.
" Wie kwaad doet, haat het licht...maar wie de waarheid doet, komt naar het licht toe."
Jezus is het licht dat in de wereld gekomen is.

We moeten altijd naar dat licht toegaan.
Jezus wil ons ook leren dat in "geloven" onze redding ligt.
We moeten geloven in een God die van ons houdt en die ons
nooit laat vallen.

"Ik zal er zijn voor u" ziet naar ons uit.

Bij Hem kunnen we altijd terecht. Hij nodigt ons uit ons leven te delen met elkaar, in waarheid.