Overtuiging (2000)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 198 niet laden

ONZE HORIZON

Je kunt je geloofsovertuiging behoedzaam, voetje voor voetje, zelf uitbouwen. Op die manier gaat Nicodemus, een eerlijk en wijs man die Jezus in de nacht komt opzoeken, te werk. Een belangrijk sluitstuk in zijn redenering zijn de tekenen die Jezus verricht. En daarom begint hij naar Jezus over te hellen. Natuurlijk is zo'n weg zinvol. Maar zo'n weg kan ook problematisch zijn. Want uiteindelijk houdt Nicodemus de situatie zelf in handen. Zijn inzichten zijn wel gerijpt. Maar hij blijft BINNEN ZIJN EIGEN HORIZON.  Iets nieuws komt in ons leven alleen tot stand, als er iets aan ons gebeurt, als ons een beslissende ontmoeting te beurt valt en als deze ontmoeting onze horizon opentrekt.

TAAL VAN DE BEELDEN

Voor dit facet heeft Jezus Nicodemus gevoelig proberen te maken. De beste voorbereiding lijkt in zulke omstandigheden, ook in onze cultuur wellicht, de TAAL VAN BEELDEN te laten proeven. Een kindje dat vanuit de moederschoot de wereld in duikt, zet zijn geschiedenis anders voort dan tevoren. Maar heel die nieuwe wereld wordt aan dat kind geschonken. En de wind is niet de eigen adem van de mens, waardoor de mens nog wat harder kan blazen, maar hij overvalt de mens van buiten uit en hij kan de mens door elkaar schudden. De nuchtere intellectueel Nicodemus lijkt echter voor beelden niet zo gevoelig te zijn.

WERKELIJKHEID, DE LIEFDE VAN JEZUS TOT HET UITERSTE

Dan is het maar het beste om zo iemand en ons allen meteen met de WERKELIJKHEID te confronteren: 'Zoveel ( ... ) heeft God van de wereld gehouden, dat hij zijn eniggeboren zoon heeft weggeschonken...' (Joh 3,16), Als wij dit beluisteren als een formule of als een leerstuk, kunnen we nog een zekere afstand bewaren. Maar de werkelijkheid waarover Jezus spreekt is een gezicht: de gekruisigde Jezus Messias, de Mensenzoon die omhoog geheven is, die in zijn liefde tot het uiterste is gegaan. Op dit punt kan iets aan ons mensen gebeuren. Hier moeten wij niet vóóralles zoeken naar meer inzicht. Nu kijkt de Liefde zelf ons in de ogen. Natuurlijk kunnen wij altijd ons hart sluiten. Maar als iemand eens heel diep heeft mogen beseffen dat God haar of hem persoonlijk bemint en dit heeft mogen ontdekken in de ogen van de Gekruisigde, is het leven van zo iemand meer als tevoren. Dan is een horizon opengegaan

GELOVEN IN DE LIEFDEVOLLE GOD

Wat wordt dan van ons verwacht? Dat wij ons hart openstellen en dat wij Gods liefde haar gang laten gaan. Dat is eigenlijk: GELOVEN! Wij vertrouwen dan op de liefdevolle God die in ons leven binnenkomt. Wij leggen dan het zwaartepunt bij Hem. En in Jezus gaan wij met Hem mee. Niet wij veroveren een beetje meer waarheid, maar wij laten ons in vrijheid door de waarachtige God veroveren tot in de laatste weerstandsnesten van ons hart. Dit is onze bevrijding! Natuurlijk kunnen wij ons hart afsluiten. Maar dan blijven wij in het donker. Wij zijn dan als het ware 'veroordeeld' om in het duister te blijven.
Als wij in het licht van Gods liefde proberen te gaan staan - en het gebed is daarvoor een bevoorrecht ogenblik -, dan worden wij ooit op een bijzondere manier creatief in allerlei goede initiatieven. Jezus noemt dit 'daden die in God zijn gedaan' (3, 21). Zijn het niet deze daden die standhouden?

    Ik sluit met een gebed:
    Eeuwige', Enige, God,,
    zoals een landschap zich ontvouw
    Voor onze verwonderde ogen
    Zoals een zachte bries ons overvalt,
    zo overkomt ons uw liefde, telkens opnieuw,
     met stille overmacht'.
    Uw eigen Zoon hebt U ons gegeven
    Onze ogen zien het, ons hart weet het.
    Wij vertrouwen ons aan U toe.
    In uw licht willen wij leven.