Waarheid moet gedaan worden (1997)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 198 niet laden

ONGEHOORZAAMHEID?


"Wie de waarheid doet, komt naar het licht toe." Zes weken geleden, op maandag 25 januari, hartje winter, liet een wethouder van de gemeente Apeldoorn weten: Dit beleid van Den Haag voer ik niet uit. Deze vluchtelingen zet ik niet op straat, dit is onmenselijk. Het ging om vluchtelingen, wier aanvraag om asiel in Nederland was afgewezen door het Ministerie van Justitie, en die dus terug moesten naar hun land. Er was grote commotie in het land, in de pers, vooral in Den Haag, over deze uitspraak: Een ambtenaar is ongehoorzaam, publiekelijk.

TOETS AAN DE TRADITIE

De theoloog, Eric Borgman, reflecteert op deze gebeurtenis: "Ooit, zo vertelt de bijbel, ooit zag een Egyptische prinses een mandje in het riet van de Nijl drijven, met een kind erin. Zij zag in dit mandje geen aankomende soldaat van het joodse volk, waar haar Egyptische volk zo bang van was. Zij zag een kind, een jongetje met honger en dorst, dat zorg en bescherming nodig had. Zo werd Mozes gered en uittocht uit slavernij mogelijk. Op 25 januari zag de Apeldoornse wethouder geen vluchtelingen, die een probleem voor onze samenleving zouden zijn. Hij zag levende mensen, voor wie een minimum aan bescherming, ruimte en rust onontbeerlijk zijn. En zulke mensen kunnen en mogen dus niet op straat gezet worden in naam van welk beleid dan ook." Onze samenleving is leefbaar omdat mensen dit soort dingen doen. Omdat zij niet alleen besluiten van anderen uitvoeren ("Befehl ist Befehl"), maar zelf kijken wat absoluut niet kan en wat er hier en nu gebeuren moet. De waarheid doen betekent immers: daadwerkelijk doen, wat je als goed - als van God - ziet. Op tal van plaatsen in Nederland, zegt Borgman, vinden ernstige gevallen van heiligschennis plaats, wordt het heilige in mensen en worden zo sporen van de Heilige - van God - geschonden. Enkele betrokkenen zien dat en zeggen het ook." Zij doen de waarheid. Dankzij b.v. de wethouder van de gemeente Apeldoorn blijft de hoop levend, dat de politiek toch niet blijvend beheerst wordt door de blik van de farao, die uit is op handhaving van macht, maar dat de blik, waarmee zijn dochter het kind Mozes waarnam, het sterkste zal blijken.

JEZUS' BOODSCHAP IS HELDER

De boodschap van Jezus van Nazaret is zo direct en zo simpel. we dienen te leven als vrienden/innen, als zusters/broeders van elkaar. Het welzijn van de wereld en de mensheid staat of valt met het ernstig nemen van die boodschap. Ja, mensen als broeder en zusters van elkaar; mensen die zoveel van elkaar houden als God van ons houdt, dat is de boodschap van Jezus van Nazaret. Gods liefde voor ons zoekt immers en vindt zijn verlengstuk in de liefde van mensen voor elkaar. Ja, zo simpel is het! God houdt zo verschrikkelijk veel van ons mensen, van elk van ons persoonlijk, dat Hij zijn ogen niet van ons kan afhouden, niet omdat wij stuk voor stuk zo geweldig zijn; er mankeert nog wel wat aan. Hij kan zijn ogen niet van ons af houden, omdat een van ons ooit zo geweldig was, en omdat Hij mogelijkheden ziet in ons om net zo geweldig als die ene te worden. En omdat wij ons mogen tooien met de naam van die ene, wanneer wij ons christenen noemen.

GEEN LIPPENDIENST

God's liefde wil zich uiten in de liefde van mensen voor elkaar. Het is een simpel gegeven, iedereen zal het beamen, maar het komt erop aan het ook simpelweg te doen. Het komt er op aan het niet te laten bij lippendienst, maar de waarheid te doen. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een dezer dagen spraken wij hier over in en klein groepje. We ontdekten, dat wij best mooie gedachten kunnen hebben, hoe het allemaal zou moeten, maar dat het verschrikkelijk moeilijk is om het ook te doen, te beleven. We ontdekten, dat het veel van jezelf vergt, extra energie, extra tijd, maar ook en vooral extra moed om de reakties van anderen te trotseren. Geloven is niet alleen weten en ja zeggen, maar is ook ja doen. Geloven is op het leven gericht denken, spreken en doen. Misschien kunnen we elkaar helpen om zo te geloven, om elkaar over de drempel heen te helpen, wanneer de reakties van anderen het ons moeilijk maken.

KWALITEIT VAN LEVEN

Wie gelooft, zegt het Evangelie, zal eeuwig leven hebben. Weer zo'n sleutelwoord van de theologie van de evangelist Johannes: eeuwig leven. Een moeilijk woord ook, omdat we daarbij onmiddellijk denken aan straks, na dit leven. Alsof het om twee werelden gaat, een wereld hier, en een wereld daar. Wat het evangelie wil zeggen is dit: Wanneer jij je leven in alle vrijheid (je hebt de keuze!) inricht, zoals Jezus van Nazaret dit deed, gericht op het leven, op het geluk van mensen, dan groeit daarmee de kwaliteit van je eigen leven. Die kwaliteit van leven heeft zijn verlengde in eeuwig leven, is eeuwig leven.

HET IS MOGELIJK

Dit zijn zomaar wat gedachten rond twee sleutelwoorden van het evangelie van Johannes. Hopelijk is er ergens een graantje goed gevallen. Als het maar iets kan bijdragen aan dat wat God zich van de omgang tussen mensen voorstelt. Als het er maar iets toe kan bijdragen, dat wij in de omgang met elkaar zo betrokken, zo gaaf, zo goed, zo lief als God worden. Het zit als mogelijkheid in ons!