Johannes 3,14-21 Vasten B jaar vierde zondag

Vasten B jaar vierde zondag Johannes 3,14-21

Opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. Dat is toch een mooi belofte en toch…Heel veel mensen hebben er geen behoefte aan zich door Jezus te laten redden. ze voelen zich zonder Jezus ook wel gelukkig of ze denken dat er toch geen leven is na de lichamelijke dood. Is het voor een iemand die bijna verdrinkt zo moeilijk om zich te laten redden? Nee, hij hoeft alleen maar zijn handen uit te strekken naar zijn redders.
Wij kunnen ook gewoon onze hand uitsteken naar Jezus maar er is iets nodig dat ons doet geloven in Jezus. Wat willen wij in dit leven, wat verlangen wij? Wat maakt ons echt gelukkig, wat geeft diepe zin aan ons leven?
Misschien moeten wij eens kijken hoe God ernaar verlangt zich te laten kennen aan ons mensen. Hij wil mens worden en komt als hulpeloos wezen op onze wereld. Hij is Godmens en kiest de armste plek in het armste streek vol heidenen.
Hij komt naar de wereld omdat Hij  meer van ons houdt dan wij van onszelf houden. Elk kleine detail van ons leven is belangrijk voor God. Maar willen we dat geloven?


Het licht kwam in de wereld, maar  de mensen houden meer van de duisternis dan van het licht lezen we in het evangelie. Jezus is het licht, maar wij vinden dat we het licht niet nodig hebben. Wij zullen zelf wel uitmaken hoe we ons leven richten. We kiezen dus voor de duisternis, de waarheden die de wereld ons voorhoudt. Zo wordt het uw waarheid en mijn waarheid,en zo is er dus geen waarheid. We kunnen Jezus nergens beschuldigen van fouten, Hij is het licht en de waarheid.
 

In dit evangelie lezen we : Alles wat jullie in het duister zeggen, zal in het licht worden gehoord, en wat jullie binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal vanaf de daken bekend worden gemaakt.
Niet in waarheid leven geeft veel complicaties. We worden zwak, we moeten zwijgen want we staan niet recht in ons schoenen.
We  handelen dikwijls   uit angst of uit een verlangen om belangrijk te zijn . We willen meetellen en daar is niets fout mee, maar soms handelen we hierdoor niet juist.  We doen dan de foute dingen, we leven in het duister en  houden ons soms bezig met dingen die het licht niet mogen zien. We vergelijken ons met anderen, we aanvaarden onze beperktheden niet of zijn boos om het onrecht dat ons is aangedaan.

Geloven we echt dat God van ons houdt? Geloven we wat Jezus zegt dat God ons door en door kent en wil beminnen. Slechts dan kan God iets betekenen voor ons, dat is zijn verlangen , zijn enig verlangen. Maar daarom moeten we  intens geloven dat we belangrijk zijn voor God.

Laat ons daarvoor bidden: God , We vragen u ons de weg te tonen om een echte christen gemeenschap te vormen en elkaar te steunen in het zoeken naar de zingeving van ons leven.

God, Zelfs al zijn we jaren uw volgelingen, laat ons niet vervallen in starheid of ontgoocheling. Laat ons u blijvend zoeken om zo blijvend te kunnen groeien. Laat ons opnieuw passie creëren  voor U en ons blij en vrij geloven doorgeven aan anderen . Laat anderen zien dat we leven vanuit uw bron dooe blije mensen te kunnen zijn voor hen.

God Alles is goed God, wij willen u volgen, Jij weet wat voor ons het beste is. Help ons om dankbaar te leren zijn om wat we niet verkrijgen. Geef ons daarvoor de kracht van de heilige Geest

Help ons om te leven in de kracht van de Heilige Geest met Zijn gaven van geduld, blijheid, liefde, goedheid, vrede, trouw, zachtheid en nederigheid. 
Wij bidden u Heer verhoor ons gebed

Probeer het eens:  anders om te gaan met je tijd. Tijd verliezen om tijd te winnen, om beter te weten waarheen het moet, hoe het moet en dat het moet.

Vastentijd even de woestijn van het leven intrekken, stilte en rust zoeken, weg uit de gejaagdheid en oppervlakkigheid  van ons dagelijks bestaan, leeg worden van wat ons gevangen houdt om te groeien in verbondenheid.