Luisteren is veranderen van gedaante (2009)

Luisteren is een hoedanigheid die weinig mensen goed beheersen. Terwijl wij zogezegd aan het luisteren zijn, zijn we al bezig met wat wij gaan zeggen, of hoe wij de gedachte van de andere zullen weerleggen. Wij leren ook niet meer luisteren. Een van de treffendste voorbeelden is hoe journalisten mensen interviewen. Hoe dikwijls krijgt de ondervraagde de kans om zijn antwoord af te maken? Bijna nooit. Een politicus zei het onlangs tegen een reporter: ‘wanneer krijg ik nu eens de kans om één zin af te maken. Maar zo zitten we in onze tijd nu eenmaal in mekaar.

Luisteren is iets wat je moet leren. Twee grote redenen dat we niet meer kunnen luisteren is zijn: we hebben geen vertrouwen meer en we kunnen niet meer gehoorzamen. We stellen alles meteen in vraag en zo gebeurt er nooit iets.

Gelukkig dat God mensen in de geschiedenis gevonden heeft die konden luisteren. Onze Aartsvader Abraham was zo iemand. Hoe dikwijls heeft die niet moeten luisteren én vertrouwen én gehoorzamen. Had hij dat niet gedaan, dan zaten we hier niet. Hoe kan je gehoorzaamheid en je vertrouwen nu meer getest worden dan gevraagd te worden het dierbaarste wat je hebt te offeren: je zoon. Het dierbaarste wat je bezit te verlaten: je land. En pas nadat Abraham dat allemaal gedaan had, werd hem toekomst toegezegd: nakomelingen die talrijker zijn dan de sterren aan de hemel en de zandkorrels op het strand van de zee. Alleen omdat hij naar God geluisterd heeft, komt er zegen over alle volken van de aarde.

En zo kwamen er nog na hem: Mozes en de profeten.

En uiteindelijk de Mensenzoon, Jezus, de Messias, de Christus.

Vanuit het evangelie weten we dat Jezus zich voortdurend terugtrok om te bidden. Bidden is in de eerste plaats luisteren naar wat God je te zeggen heeft. En op de tweede plaats handelen naar Gods wil, in vertrouwen en in gehoorzaamheid. We zingen het in een kerklied, vooral in deze sterke tijd: "Tot de dood was Hij gehoorzaam aan God, zijn Vader, ja tot de dood op het kruis". (z.j. 364) Het is Paulus die dit schrijft aan de Filippenzen.

Zijn vertrouwen en zijn gehoorzaamheid wordt tot voorbeeld gesteld. Petrus, Jakobus en Johannes mogen hier getuige van zijn. Ze worden meegenomen op een hoge berg. Daar zal getoond worden hoe degene die al zijn vertrouwen op zijn Vader stelt en op die manier gehoorzaam is, van gedaante verandert. Wat ze uiterlijk zien is slechts een flits van wat er innerlijk gebeurd is. Een complete metamorfose. Wie op die manier kan luisteren wordt zeker gered. Jezus is hiervan het voorbeeld. God zal Hem redden uit de dood en Hem na drie dagen doen verrijzen.

Er is nog meer. Nadat dit gebeurd was klinkt er nog een belangrijke boodschap die moet beluisterd worden. Hij die vol vertrouwen is, Hij die gehoorzaam is tot de dood, Hij die op die manier kan luisteren moet beluisterd worden. Luistert naar Hem. Hij is uw enige redding, uw enige toekomst, uw enige hoop op zegen.

Hij die naar Hem luistert verandert zelf van gedaante, wordt een andere mens, wordt een veelgeliefde zoon of dochter van Hem die zich aan ons wil openbaren;

In wie zo leeft, vol vertrouwen; wie zo gehoorzaam in het leven staat; in wie in staat is op die manier te luisteren; in zo iemand brengt God een verandering te weeg die naar anderen toe weerspiegeld wordt. We hebben nog een lange weg af te leggen.

Mochten ook wij de gave van het luisteren gaandeweg leren; moge God ons mensen schenken die echt kunnen luisteren. AMEN.