De Tabor: weet je nog van toen?

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
De drie leerlingen die met Jezus zo in de wolken waren op de Taborberg, zijn precies dezelfde drie, die Jezus ook hebben gezien in zijn diepste ontluistering in de Hof van Olijven. Op de Tabor zagen ze Jezus in zijn stralende heerlijkheid, in de Hof van Olijven zullen ze Jezus zien als een wrak, als één hoop menselijke ellende.

Het is natuurlijk niet toevallig dat het dezelfde leerlingen zijn. Blijkbaar moesten ze door die gebeurtenis op de berg sterk genoeg zijn om de gebeurtenissen in de Hof van Olijven aan te kunnen. Want het zou niemand verbaasd hebben, als ze hun geloof volkomen kwijt zouden zijn geweest wanneer ze niet tegen elkaar hadden kunnen zeggen: maar weet je nog van toen?

Dit soort ervaringen zijn ook ons niet vreemd. Ook wij maken in ons leven hoogtepunten mee. Maar even zeker is het dat we ook dieptepunten meemaken. En die dieptepunten kunnen zo verschrikkelijk zijn, dat je erin ten onder gaat. Dat zou met die drie leerlingen ook gebeurd zijn. Maar zij konden teruggrijpen naar de herinnering op die berg. Wij moeten dat ook doen. Teruggrijpen naar herinneringen van vroeger toen we hoogtepunten beleefden. De heilige Paulus heeft dat ook gedaan bij Timoteüs, een van zijn priesters. De man zag het op een bepaald moment niet meer zitten. Hij had het heel moeilijk. Toen schreef Paulus hem: weet je niet meer van vroeger, toen je de handen opgelegd kreeg? Wakker dat vuur van Gods genade weer aan.

Als wij in een dieptepunt gekomen zijn, moeten we ons de hoogtepunten uit ons leven weer te binnen brengen. Dan moeten we tegen onszelf of tegen elkaar zeggen: weet je nog van toen? Als ons huwelijk in een crisis is, dan moeten we weer denken aan de stralende dag, toen we voor God beloofden de ander gelukkig te maken. Als de toewijding voor je werk verdwenen is, dan moeten we ons weer te binnen brengen hoe we eraan begonnen zijn. Hoogtepunten en dieptepunten horen bij elkaar. Er is geen dieptepunt zonder dat er hoogtepunten zijn. Er is geen dal als er geen bergen zijn. Je weet pas hoeveel je voor elkaar betekent als je elkaar moet missen. Je weet pas wat gezondheid is als je ziek bent. Hoogtepunten en dieptepunten horen bij elkaar. Die moeten wij nooit van elkaar losmaken. We moeten ze naast elkaar leggen. En als christenen, als mensen die geloven in de verrijzenis, moeten we heel goed weten dat je niet alleen hoeft te zeggen: weet je nog van toen, maar dat we ook mogen zeggen: zo zal het ooit weer worden, en nog veel mooier.

De drie leerlingen maakten Jezus' verheerlijking mee op de berg om de ellende in de Hof van Olijven aan te kunnen. En ze hebben de verrezen en verheerlijkte Jezus weer ontmoet na zijn verrijzenis. Zij konden zeggen: weet je nog van toen; en zij konden ook zeggen: zo zal het ooit weer worden. Want zij mochten er met niemand over praten over wat zij gezien hadden, voordat de mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan.