1e zondag in de veertigdagentijd B

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
Marcus is kort. Hij heeft veruit het kortste Evangelie. Hij zegt het essentiële. Het is een Evangelie om in één adem uit te lezen, om in één adem voor te lezen, zoals men nu en vroeger gedaan heeft, om in één spanning te beluisteren. Het is goed dat voor dit jaar te onthouden. Het is het jaar waarin de Kerk Marcus celebreert.

Het is een 'haastig' Evangelie. Telkens een kort verhaal en weinig tijd om vóór of tegen Jezus te kiezen. Om de bekoring in de woestijn te vertellen heeft Marcus vijf regels nodig. Ook over de bekoring van Jezus zegt hij het essentiële. Laten we er niet naast kijken.

De Geest drijft Hem naar de woestijn. Hij brengt er veertig dagen door. De Satan stelt Hem op de proef. Hij verblijft tussen de wilde dieren. De engelen bewijzen Hem hun diensten. Dat is het hele verhaal.

De Geest drijft Jezus naar de woestijn. Tien regels hoger heeft Marcus Jezus al voorgesteld. 'Begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God'. Het is deze Zoon van God die de Geest naar de woestijn drijft. Hij is er niet alleen. Hij vindt er de andere zonen van God, Satan en de andere engelen. Ook zij zijn zonen van God, zoals de Schrift zegt. Ze behoren tot Gods hemelse wezens, het zijn hemelingen. Ze zijn van Gods familie. 'Op een dag dat Gods zonen zich zoals gewoonlijk voor Jahwe opstelden, kwam Satan er ook bij', zegt het Boek Job. Voor Marcus is Jezus de Zoon van God die Messias zal zijn. Hij is dé Zoon van God. Hij is dé hemeling onder ons. Satan, die andere zoon van God, de verleider, ziet waarom het gaat. Hij begrijpt de inzet van wat gaat gebeuren. Gods Eerstgeborene wil de harmonie tussen God en de mensen herstellen. De verwarring, de chaos, de haat die hij, Satan heeft geschapen, is in gevaar. De verworden zoon van God poogt de Eerstgeborene van zijn plannen, die Gods plannen zijn, af te brengen. Hij stelt Hem op de proef.

De strijd wordt door Marcus niet beschreven. Geen woord over de inhoud van de bekoringen. Geen woord over Jezus' weerstand aan de verleiding. Alleen de uitslag. 'Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen Hem hun diensten. In de woestijn heeft de mens geworden Zoon van God de harmonie hersteld tussen hemel en aarde, tussen God en zijn schepping. Door de overwinning van Jezus op de Satan, van de Gehoorzame op de opstandeling, kan de mens weer vreedzaam de natuur beheren en ontdekt hij in zijn hart hoe 'de engelen hem dienen', hoe de genade hem bijstaat, hoe hij zelf opgenomen is onder het getal van Gods zonen, hoe hij in vrede weer tot zijn Vader in de hemel kan naderen. De mens geworden eerstgeboren Zoon van God voert in zijn overwinning op de verworden zoon, de Satan, alle mensen mee tot voor zijn Vader, als zijn aangenomen broeders en zusters. Allen kunnen weer voor God staan en in heilige liturgie de Overwinning vieren van de Veelgeliefde.

Wij lezen dit bij het begin van de veertigdagentijd. Wij vieren Jezus' overwinning bij het begin van de vasten. Want veertig dagen is Jezus in de woestijn gebleven. Veertig dagen heeft de strijd geduurd. Veertig dagen moeten zijn leerlingen zich op Pasen voorbereiden. Veertig dagen moeten zij zich hun doop herinneren die 'de verbintenis met God van een goed geweten' beoogt, 'krachtens de opstanding van Jezus Christus die ten hemel gevaren zetelt aan Gods rechterhand, nadat engelen en machten en krachten aan Hem onderworpen zijn', zoals de Brief van Petrus leert. Hoe weinig Marcus ook zegt, hij schrijft toch dat veertig dagen nodig zijn om te overwinnen. Ook dat is essentieel. Het is gemakkelijker heel zijn leven iets te doen dan veertig dagen iets goed te doen. Het is gemakkelijker heel zijn leven in de stad te wonen dan veertig dagen in de woestijn door te brengen. Veertig dagen heeft Noach in geduld op Gods verzoening gewacht. Dan heeft hij de regenboog gezien. Veertig dagen heeft Mozes op de berg gehoorzaamheid geleerd. Dan heeft hij aan het volk de twee stenen tafels getoond. Na veertig dagen zal u de overwinning van Pasen gegeven worden.