Marcus hfdst 1,12-15 eerste zondag van de vasten

Marcus  hfdst 1,12-15 eerste zondag van de vasten

Wat verlangt Jezus van ons? Tijdens deze vastentijd is het een goed moment om daar stil bij te staan.  

Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. [13] Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.  [14] Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. [15] Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

We staan hier even stil bij vers 15 waarin Jezus zegt het Rijk Gods is nabij, kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.

Wat verlangt Jezus van ons? Wat bedoelt Hij hier?

Het goede nieuws, het koninkrijk van God is nabij!

Het goede nieuws verwijst naar het grootse, naar de reddende boodschap voor ons mensen. Het koninkrijk Gods is nabij en verandert de wereld ten goede. Het gaat hier over een  boodschap met macht, met werkelijkheid, actie en daadkracht die voor ons verlossend is en ons verandert.

Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept ons op om naar zijn woorden te luisteren.

Waarheid en gerechtigheid, vrede en vreugde in de Heilige Geest, daarin bestaat het koninkrijk van Christus. Zo kunnen we leren om het goede te doen tot het dicht bij het goddelijk handelen wordt.  Zo maken we God blij.

Door Christus en in de Heilige Geest hebben we toegang tot het diepste wezen van God de Vader om zo op zoek te gaan om juist te leven in waarheid.

In die blijde boodschap treedt de echte Heer van de wereld op, de levende God. 

De God die dicht bij ons komt en in ons leeft als wij antwoord zijn op zijn liefde. Paulus zegt ons: ‘niet ik leef, maar Christus is het die leeft in mij’ (Gal. 2, 20). Jezus zegt ons dat God liefde is en ons intens lief heeft. Iedereen zonder uitzondering, maar er wordt een antwoord van ons gevraagd op dit geschenk.

Ons geloof is een antwoord. Ons ja zeggen. God ik geloof dat jij liefde bent en klaar staat voor mij. Niet om mijn leven gemakkelijker te maken, maar om me kracht te geven, aan te kunnen wat in mijn leven gebeurt en om mijn leven naar de waarheid te richten.

Geloven heeft te maken met kennen. Als wij onze vrienden echt kennen dan geloven we in hun vriendschap voor ons en dan geven we vriendschap terug. We vertrouwen hen, we geloven wat ze zeggen. We worden geen vriend met iemand die we niet kennen.

We kunnen God kennen door te luisteren naar Jezus woorden. Ook de waarheid in ons handelen vinden we door te luisteren naar Jezus woorden.

Jezus staat centraal in het rijk Gods, Jezus verkondigt God zelf als hij over Gods rijk spreekt. Hij spreekt ons over de levende God die in ons leeft.

God is zo aanwezig op elk moment van ons bestaan. Jezus zegt ons: God bestaat. God is werkelijk God. God is altijd aanwezig in ons leven als we dat toelaten. Hij staat te wachten met zijn liefde en kracht, ook al zijn we niet perfect, misschien gingen we zelfs zwaar in de fout, Hij houdt van ons.

 Als mensen tot God spreken kijken ze dikwijls naar boven. Daardoor is het precies of God  is ver weg. Maar het kruis van Jezus stond op de grond. Het kruis is de weg tussen de mensen hier op de aarde en God die we hoog en machtig boven ons voelen. Christus brengt ons God .

Daarom moeten we ons richten tot God door ons geloof in Jezus, door ons geloof in zijn woorden die we lezen in het evangelie. Het is een taak hier en nu voor iedereen die zich Christen wil noemen. “Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws” vraagt Jezus ons. Het  doopsel wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten.

Wij moeten bidden om de weg naar God te vinden. We moeten er moeite voor doen, niet opgeven, op zoek gaan naar de juiste mensen, naar de juiste boeken. En dan weer niet opgeven maar blijvend verder zoeken. Internet is een ongelooflijke bron om uitleg te vinden voor teksten uit het evangelie en het vinden van de goede boeken.  God leren kennen vraagt een start, een ja zeggen en een blijvend ja zeggen. Smeek God om hulp om de weg te vinden. Door de kracht van de Heilige Geest is het antwoord voor ons beschikbaar.

De waarheid is bij God en Jezus spreekt ons daarover. Gods rijk gaat over waarheid en gerechtigheid, vrede en vreugde door de kracht van de Heilige Geest, beschikbaar voor ons.

De wereldse waarheid is ‘ieder zijn waarheid’, daar kunnen we dan moeilijk op bouwen want we hebben geen juist referentiepunt.

Jezus laat ons door zijn woorden God kennen.  God  is het referentiepunt voor de waarheid in ons leven en waar we ons naar moeten richten.

Maar Jezus laat ons vrij, tenvolle, het is aan ons om zijn woorden ernstig te nemen: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.

Laat ons samen bidden tot onze God:

God, Jezus spreekt ons over U als de levende God hier op aarde, uw aanwezigheid op elk moment van ons bestaan. Door ons handelen en onze manier van leven brengen we uw Rijk tot realiteit en dat willen wij, maar we kunnen dat niet zonder U.

Geef ons de kracht om ons dagdagelijks tot U te richten, tot U te spreken, de ganse dag door een gevoel te hebben van met U verbonden te zijn.

Wij bidden u Heer verhoor ons gebed.

Lieve God, Wanneer we ons beroemen om onze eigen daden, om onze eigen prestaties en gedane inspanningen dan vertrekken we niet vanuit U, maar vanuit onszelf en zo kunnen we uw rijk op aarde niet realiseren. Vergeef ons dat we zulke nood hebben aan bevestiging, aan erkenning en waardering.

Laat ons weten en geloven dat U ons de erkenning en waardering geeft. Laat ons geloven dat die erkenning en waardering groot is, enorm groot, want voor u zijn we uniek.

Laat uw erkenning en waardering voor ons voldoende zijn. Laat ons toe met u in relatie te leven een relatie die vertrekt vanuit U en niet vanuit de aandacht voor onszelf.

Wij bidden u Heer verhoor ons gebed.

Lieve God, Wij bidden speciaal voor alle mensen die zich tekort gedaan voelen, mensen die zich mislukt voelen, niet waardig om graag gezien te worden. Mensen die door omstandigheden in grote moeilijkheden komen.

Geef al deze mensen de kracht u te vinden en niet ophouden u te zoeken wanneer  ze terug ontgoochelingen mee maken.

Wij bidden u Heer verhoor ons gebed.