7e paaszondag (2009)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 457 niet laden

Vandaag lezen wij letterlijk uit het nieuwe testament van Jezus:
wij hoorden een stukje uit zijn levenstestament
dat Hij aan zijn leerlingen gaf, vlak voor zijn dood,
en dat de evangelist Johannes heeft uitgeschreven.
Jezus is voor het laatst samen met zijn leerlingen.
En Jezus bidt, Hij bidt luidop ...
n Hij bidt een lange tijd ...
Eén fragment van dat gebed hoorden wij,
en dat korte fragment zegt reeds heel veel.

De woorden die Jezus bidt ... verstaan wij eigenlijk.
Ze zijn niet moeilijk.
Jezus vraagt ... dat al zijn leerlingen één mogen zijn
en dat zij niet verloren gaan:
Hij vraagt ook dat het kwaad in de wereld
zijn leerlingen niet zou wegrukken van de Vader.
En Hij vraagt dat zij de kracht zouden hebben
om hun taak in de wereld op te nemen.

Jezus bidt ... en wij mogen vooral luisteren, ontvangen...
Want Jezus bidt voor ons.
Als iemand voor je bidt
of als iemand zegt ‘Ik zal voor je bidden',
dan ben je misschien een beetje onwennig
of op je ongemak.
Maar hopelijk beurt die belofte je ook op, als je ontdekt:
die andere ... die vindt mij belangrijk,
die andere neemt mijn leven en mijn zorgen serieus ...
want hij gaat daarmee naar God toe ...
‘Ik zal voor je bidden' ...
dat is dus eigenlijk een gelovige liefdesverklaring:
ik ben zo bekommerd om jou
dat ik jou wil helpen
door zelfs God in te schakelen.
Natuurlijk is God ook om ons bekommerd,
als niemand voor ons bidt,
maar als iemand zo uitdrukkelijk voor ons bidt ...
wordt Gods warmte dan al niet een beetje voelbaar?

Jezus bidt dus voor ons.
Zo toont Jezus
dat Hij bekommerd is om ons als leerlingen van Hem.
Jezus geeft ons niet alleen Zijn Woord om na te volgen,
Hij trekt ook de aandacht van Zijn Vader op ons ...
Hij spreekt voor ons ten beste bij de Vader,
opdat de warmte van Zijn Vader extra voelbaar zou zijn.
Op deze zondag krijgen wij van Jezus dus iets bijzonders:
geen goede raad, geen directe opdracht,
maar wel, een teken van Zijn liefde en aandacht voor ons.

Ik stel mij voor dat Jezus nu nog aan het bidden is:
dat Hij voortdurend bidt bij Zijn Vader
voor al zijn leerlingen over heel de wereld.
Wij hebben het nodig ...
want ook bij ons als volgelingen van Hem
ontbreekt het soms aan liefde voor elkaar
en aan verbondenheid met Zijn Woord en met Hem.
Het bidden en de liefde van Jezus zijn blijvend nodig...
‘Ik bid voor jou' ... zegt Jezus.
In antwoord op Jezus' bidden
zou ik dan ook willen zeggen:

Heer Jezus,
vandaag willen wij U uitdrukkelijk danken ...
Telkens als wij naar U toekomen,
luistert Gij naar wat er leeft in ons.
Gij ziet ons en Gij kent ons.
Maar Gij zegt ons ook:
‘Ik bid voor U bij Mijn Vader' ...
Blijf bidden, Heer,
voor ieder van ons,
tot Uw Rijk gekomen is ...
in heel onze wereld.
Dank U, Heer Jezus.
Amen.