Kinger verstut uuch ongeree (7de zondag van Pasen,B)

Kinger vursjtoat uch (7de zondag van Pasen)

In de Evangelielezing van vandaag staat Jezus voor het moment, dat Hij uit de wereld weggenomen wordt. Hij zal zijn dierbaren achter moeten laten, zoals een vader of moeder die gaat sterven, afscheid neemt van zijn of haar kinderen. Jezus bidt: “Heilige Vader, bewaar in Uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt (zijn apostelen, zijn leerlingen), opdat zij één mogen zijn, zoals Wij één zijn”.

Welke ouder, die het beste met zijn kinderen voorheeft, zal deze woorden niet kunnen invoelen: tijdens zijn leven, maar vooral ook wanneer de levensdagen verstreken zijn: “Kinger vursjtoat uch!” Het zijn woorden met liefde uitgesproken. Ouders willen hun kinderen wat meegeven, wat zij op hun beurt van hun ouders meegekregen hebben: eenheid en verbondenheid.

En zo mogen we het ook ervaren, dat rond het overlijden van een dierbare, mensen zich met elkaar verbonden voelen. Dan voelen kinderen zich met elkaar verbonden, door en in hun overleden vader of moeder, die weliswaar gestorven is, maar in hen leeft. Tegelijkertijd ook het gevoel van een opdracht, een geestelijk testament: “Kinger vursjtoat uch!” Iemand verwoordde het laatst als volgt: Bij de dood van mijn vader besefte ik pas goed de opdracht om datgene waar te maken waar mijn vader altijd voor gevochten had. Ik kon nu niet meer op hem terugvallen’.

Ik besef dat deze woorden ook héél wat op kunnen roepen – helaas de andere kant van de medaille – want vaak is het zo dat er van die verbondenheid, van die eenheid geen sprake is: vele gezinnen kennen verdeeldheid, en we weten ook van de verdeeldheid in Kerk en maatschappij. Deze woorden roepen dat pijnlijk in herinnering.

Jezus bidt in datzelfde Evangelie van vandaag, voor zijn leerlingen, dat ze weerstand zullen bieden aan de macht van het kwaad. Want is het niet zo dat in onze wereld niet veel andere zaken verkondigd worden voor de weg, de waarheid en het leven, voor de oplossing die later geen oplossing blijkt te zijn bijvoorbeeld om maar te noemen: we kennen allen de zuigkracht van geld en bezit, macht en mooie woorden die ons in hun ban kunnen krijgen. ‘Je moet dat eisen waar je recht op hebt’; ‘Je moet wel gek zijn om bij een erfenis omderwille van de lieve vrede met minder genoegen te nemen’; we kennen het principe om wanneer de ander je irriteert hem dan dubbel terug te irriteren; we kennen het principe van ’als zij…, dan wij ook’; ‘we kennen de verleiding om zaken die veel voorkomen als normaal te gaan beschouwen en om het allemaal wat acceptabeler te maken, of misschien om onszelf vrij te praten zeggen we: “Ja zo is de wereld nu eenmaal, het leven, onze maatschappij!” De kernvraag is hoe daar weerstand aan te bieden?

Jezus bidt: “Heilige Vader, bewaar in Uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn, zoals Wij één zijn.”

Laatst zei een jongen tegen me: “In onze wereld waar van alles gaande is, waar van alles verkondigd wordt, dreig je soms de prooi te worden van allerlei psychologische krachten… je kunt er zo moeilijk weerstand aan bieden”.

Een roep om geestelijke weerbaarheid, een roep om kracht om weerstand te bieden aan alles wat zo verleidelijk is: de schone schijn, het uiterlijk, de glitter, het geld, de mooie woorden en de macht.

Dit is wat Jezus ons meegeven heeft. Hij heeft het ons voorgedaan. Hij bidt tot de Vader en geeft zijn leven voor ons. Het is Zijn Naam die ons met elkaar verbindt. Eén is er slechts Dé Weg, Dé Waarheid en Hét Leven: Jezus Christus onze Heer. Het geestelijke voedsel, het nieuwe Testament, de Heilige Communie en de sacramenten, de geestkracht die Hij ons geeft die we putten uit elke Heilige Mis, uit het gebed, uit Schriftmeditatie die ons onze fouten aan het licht brengt, maar die ons ook geestelijke weerbaarheid geeft en bewaart voor het kwade, om met kracht te zeggen NEEN, daar doe ik niet aan mee, en JA daar kies ik voor.

Wanneer we ons verbonden voelen met Jezus, dan voelen we ons dat ook met elkaar. Immers de liefde die we ervaren in Jezus Christus onze Heer komt tot uitdrukking in concrete daden van liefde voor elkaar, voor de eerste, wie dan ook, die ik vandaag op mijn levensweg tegenkom.

En als we dan klagen over deze wereld dan gaat het er niet om om ons op te sluiten, zodat we niet in aanraking komen met de kwade kant van deze wereld, of om te vluchten uit deze wereld in een andere wereld. Neen, er staat: “Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad”. Wij bidden om de kracht van Liefde, wij bidden om dat Woord dat ons ten leven wekt in Jezus Christus, die onze last lichter maakt. Om te eindigen een gebed dat ik onlangs vond:

Uw Woord is waarheid Heer,

Spreek Heer, ik luister.

U hebt woorden van eeuwig leven,

Heer, laat niet toe,

dat ik het Woord alleen hoor, maar niet opneem,

geloof, maar niet bewaar,

ken, maar niet doe,

Heer laat mij uit Uw Woord leven

en U door mijn leven verheerlijken.

Amen.

Door pastoor Geudens, preken online: http://bid24uur.wordpress.com