Verheven aan de rechterhand van God (2006)

We zullen je nooit vergeten
eeuwig blijf je in mijn gedachten' hoor ik mensen wel eens zeggen
bij een uitvaart. Dat is mooi maar - denk ik dan -
gelukkig is er meer.
De overledene moet het niet alleen hebben
van onze edele gevoelens maar
hij of zij wordt bewaard in de handen van de levende God.

I. Jezus van Nazaret die gekruisigd is, leeft voort.
Ook dit zijn menselijke woorden
die allerlei misverstanden kunnen oproepen.
Maar één ding is voor mij zonneklaar:
volgens het nieuwtestamentisch getuigenis is er meer
dan dat wij Jezus in gedachten houden en 'leven in zijn geest'.
Niet wij houden hem in leven, hij houdt ons in leven.

We mogen vandaag even stilstaan stil bij het geloofsartikel
dat wij iedere keer uitspreken:
'Hij is opgestegen ten hemel
zittend aan de rechterhand van de Vader'.

We zeggen het zo vaak in de geloofsbelijdenis,
te vaak misschien:
'Hij is opgestegen ten hemel zittend aan de rechterhand van de Vader'.

Voor velen een beetje onbegrijpelijk geloofsartikel,
voor de goede verstaander is het een krachtige geloofsboodschap van de jonge kerk.

Jezus zit aan Gods rechterhand.

Als we zeggen dat Jezus wordt opgenomen in de hemel
en aan de rechterhand van God de Vader zetelt
zeggen we dat het visioen van David
- ooit in de psalmen uitgezegd, -
werkelijkheid is geworden.

David zei, in de eerste psalm die in de zondagse vespers gezongen wordt:
'de Heer zegt tot mijn Heer, zet je aan mijn rechterhand
en ik maak je vijand tot een voetbank voor je voeten.'

Het gaat hier over de komst van Gods nieuwe toekomst
die op aarde zal doorbreken
rond Jezus, de nieuwe messiaanse koning.

De koning van een volk met actieve onderdanen
die voor Zijn programma willen kiezen.

II. 'Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden", lezen we in Marcus.
"Johannes doopte met water, jullie zult over enkele dagen gedoopt worden
met de heilige Geest" laat Lucas in Handelingen zeggen door Jezus.
Daarmee grijpt hij terug naar het begin van de evangelieverkondiging
over Jezus die door Johannes wordt gedoopt.

Je bent gedoopt in water als reinigend gebeuren
en je wordt gedoopt in heilige Geest als een inspirerende hergeboorte
tot nieuwe, goddelijke mens.
Dat is met Pasen voor Jezus werkelijkheid geworden
maar met Hemelvaart vieren we dat het niet alleen gaat om de verrezen Heer.
Dit is het begin van een nieuwe Godaanwezigheid op aarde
en vooral in mensen.

De leerlingen zagen dat Hij werd opgenomen
en een wolk Hem aan hun ogen onttrok.
En nu komt het misverstand!
Met Hemelvaart zou Jezus verder van ons wegraken,
in de wolken verdwijnen.
Maar daarom wordt de wolk niet genoemd!

DE WOLK wordt juist genoemd als symbool van nabijheid.
De wolk herinnert aan die bijzondere wolk die met het volk Israël meetrok
op hun pelgrimstocht door de woestijn.

God wil niet ver zijn hoog in de wolken
maar juist beschermend dichtbij als er maar mensen zijn
die voor Zijn Koninkrijk en voor Zijn opdrachten willen kiezen.

Zijn opdrachten die vanuit de hemel worden gegeven,
de hemel als Gods de hele aarde omspannende residentie.

De Paas-man Jezus is daar binnengegaan.
Hij hoorde daar thuis
en zal ook van daaruit weer tevoorschijn treden.

Op de berg Tabor is ooit overleg gepleegd met Mozes en Elia
hoe Hij Zijn uittocht uit de slavernij van de dood zou gaan volbrengen.

III. Vandaag, op de 40e dag na zijn Exodus, na Pasen,
vieren we dat die uittocht van Jezus voor ons
en voor het welzijn van de hele mensheid belangrijk is.

Zijn leerlingen worden tot een actieve reactie opgeroepen
en wij ook.

Maar het gaat met ons als met de kinderen Israëls
aan de voet van de berg. We worden ongeduldig.

En een gouden kalf, een schijn-god is zo opgericht.

Als je aan het Koninkrijk van God wilt bouwen
zul je moeten beseffen
welk Koninkrijk Jezus voor ogen stond.

Hij zei neen tegen wat wijs en eerbiedwaardig scheen
maar stug het recht van de geringe schond.

Wij hebben Hem als 'oud vuil' weggedaan,
tussen hemel en aarde kwam Hij te hangen,
dat Koninkrijk van Hem stond ons niet aan.

Het verlangen naar het herstel van Gods liefdesmacht
in een harde wereld
mogen wij van de vragende leerlingen leren.
--------------------------------------------

Hemelvaart is bij uitstek de dag om het 'Onze Vader' bidden.
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome,
uw wil geschiede in de hemel, zo ook op aarde.
-----------
Zult Gij het Koninkrijk herstellen?,
vroegen de leerlingen vandaag.

Ja, dat doet Hij, onze nieuwe koning,
- al is het misschien anders dan wij denken -
die zetelt aan de rechterhand van de Vader,
helemaal van God maar helemaal voor de mensen

We horen het straks in de prefatie:

‘Hij is niet van onze zijde geweken,
zwakke mensen geeft Hij hoop
wij blijven innig met Hem verbonden:
Hij is ons Hoofd en wij zijn lichaam.

We hebben een machtige Vriend die ons voorgaat,
die ons inspireert, ons leiden zal.

Proberen we samen deze voorganger te volgen
dan komen wij goed terecht. AMEN.