God vertrouwt op ons!

 Beste vrienden,

"Kan ik jullie alleen laten vannacht?“ Het is de typische vraag van een bezorgde moeder. Een vraag die ze stelt vooraleer ze het eventueel zou wagen om zich voor een congres in te schrijven.

Natuurlijk mama! Ge kunt gerust twee nachten wegblijven! Wij spelen dat wel klaar! Antwoorden de halfvolwassen kinderen, die zich waarschijnlijk meer verheugen op de te verwachten vrijheid, dan dat ze er zich zorgen over maken hoe dat uiteindelijk met het wekken, het ontbijten en het tijdig naar school vertrekken gaat lukken.

Dat moeders, dat ouders zich doorgaans meer zorgen maken dan hun kinderen, dat is normaal en hoort nu eenmaal bij het leven. Des te ingrijpender is dan ook de dag waarop de ouders hun kinderen voor het eerst in staat achten om echt een nacht alleen thuis te blijven.  

Natuurlijk worden dan alle voorzieningen getroffen, een telefoonnummer in bewaring gegeven, duidelijk opgeschreven waar zich wat bevindt en aan wat er in welke volgorde allemaal moet worden gedacht. Er worden lijsten opgesteld aan wie er eventueel wat kan worden gevraagd, en de meeste ouders zullen in die eerste nacht waarop hun kinderen alleen zijn, bijna voortdurend met hun gedachten thuis zijn en zich altijd weer afvragen of alles wel goed zal aflopen.

Want die eerste nacht alleen thuis, die heeft wel iets. Het is een nacht waarop je kinderen weer een stuk meer volwassen worden, zelfstandiger en weer een stukje meer op zichzelf aangewezen. Het is ook een nacht die oneindig veel met vertrouwen te maken heeft. Het vertrouwen dat de kinderen nu toch langzaam zo ver zijn dat je erop kan vertrouwen dat ze zo verstandig, zo volwassen en zo verantwoordelijk zijn dat ze het ook zonder de aanwezigheid van hun ouders zelf zullen klaarspelen. “Ik vertrouw erop dat jullie dat kunnen.”

“Ik vertrouw erop dat jullie het nu alleen kunnen” zegt nu ook Jezus. Hij laat de leerlingen, Hij laat ons, niet in de steek, maar Hij laat ons de zaken zelf in eigen hand nemen. Hij heeft voor alles gezorgd. Hij blijft altijd bereikbaar, Hij laat zijn bijstand achter, zodat er zeker niets verkeerd kan gaan, in de H. Schrift heeft Hij ons ganse lijsten achtergelaten waarin we aanwijzingen vinden voor alle mogelijke situaties. En nu laat Hij ons doen, omdat Hij er blijkbaar op vertrouwt dat wij het alleen aankunnen.

Zo bekeken is Hemelvaartsdag een heel belangrijke dag. God acht ons in staat om het zelf klaar te spelen. Hij acht ons rijp genoeg om de wereld, die Hij ons heeft toevertrouwd, te beheren. Om het leven zo te organiseren dat iedereen tot zijn recht komt. Om het op een manier te organiseren zoals men dat van verstandige kinderen mag verwachten.

God vertrouwt ons daarvoor. Dat is een fantastisch gevoel. Laten wij zijn vertrouwen dan ook niet beschamen.  Amen