Proficiat met je eerste heilige communie (2006)

Het Meizonnetje schijn weer volop. Stralend weer dat uitstekend past bij dat mooie feest van de Eerste Heilige Communie. Ieder jaar is het Communiefeest een hoogtepunt in de parochies en vooral ook in de gezinnen van de communicanten. Al lang voordien worden voorbereidingen getroffen. Voor bepaalde onderdelen soms al een jaar van te voren! School en kerk leiden de kinderen toe naar de grote dag van de viering van dit Sacrament.
Een dag om niet te vergeten! In menig huisgezin blijft de communiefoto een ereplaats innemen ergens in de woonkamer. Blijkbaar mag die dag niet zo maar aan de vergetelheid worden prijsgegeven. De Eerste H. Communie is dan ook voor het kind een nieuwe ontmoeting met Jezus Christus. Een ontmoeting die - dat is tenminste de bedoeling - een blijvende stempel drukt op de levensloop van deze kleine mens.
Ouders hebben in het Heilig Doopsel hun kind op de weg geplaatst van het geloof in Jezus Christus. In het ontvangen van de Eerste Heilige Communie wordt die weg vervolgd. De band met Jezus wordt hechter. Het Kind mag voor het eerst aanzitten aan de Tafel van de Heer. Hij voedt ons daar met zijn Liefde die Zichzelf aan ons weggeeft. In het voedsel van zijn weggegeven Leven. Deze Tafel van Jezus maakt ons ook één met elkaar. Wij delen samen in zijn Liefde en krijgen daardoor hart voor elkaar. 
Het feest van de Eerste Heilige Communie blijft daarom een prachtig en ontroerend gebeuren. En toch, om heel eerlijk te zijn, dringen zich bij de gedachte er gemengde gevoelens bij mij op. Deze week stond ik op het postkantoor te wachten op mijn beurt. Voor mijn neus stond een rek vol gelukwenskaarten. "Proficiat met je communie" stond er op. Ik had alle tijd om ze eens één voor één allemaal te bekijken. Geen één was er bij die ook maar in de afbeelding erop iets deed vermoeden van het "heilig gebeuren" dat de Heilige Communie" toch is. Leuke afbeeldingen van grappige clowns of van te verwachten communie-cadeaus!
Ik dacht: zou dan toch de viering van de Eerste Heilige Communie langzaam afglijden naar een folkloristische feestje waar - als aanleiding - een viering in de kerk nu eenmaal, vanuit de traditie, aan voorafgaat? Te pessimistisch door mij ingeschat? Ik hoop het! In elk geval, op de dag van Communie gaat de deur wagenwijd open voor die kostbare ontmoeting met Jezus Christus. Maar blijft ze ook openstaan? Of, gaat zij daarna nog hoogstens op een kier? Het zijn maar wat bezorgde vragen die in mijn geest ronddolen.
In elk geval aan alle communicanten "VAN HARTE PROFICIAT MET JE EERSTE HEILIGE COMMUNIE"!