Goede herder (2012)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 198 niet laden
GOEDE    HERDER

Wij mensen zoeken een leven dat betekenis heeft, dat ergens toe dient. We zoeken bet in heel verschillende dingen. Sommigen menen dat het om geld gaat. Anderen zetten alles in voor hun werk. Bij een volgende draait alles om kinderen. Weer een ander gaat op in de politiek of in de sport. En ga zo maar door... Sommigen zoeken bet in meerdere dingen tegelijk. Totdat je vroeg of laat merkt, dat al die
zaken die aandacht vragen, niet bet enige zijn. Als het nieuwe er of is, als men bet allemaal wel heeft gezien, of als er een persoonlijke ramp, bv. een ernstige ziekte, plaatsvindt, gaan mensen verder zoeken.

U weet, - in onze tijd zijn er tal van goeroes. Er zijn allerlei markten waar je op levensbeschouwelijk gebied terecht kunt. Voor elk wat veils. Het zijn ook niet alleen de kerken die de markten bepalen. Integendeel. Denken we bv. aan oosterse wijsheid, aan New Age, aan Yoga en Zen. En elke richting heeft heus wel iets zinnigs to melden. Ze putten uit hun voorraad van eeuwen schatten van wijsheid. Ze leren ons om bedachtzaam en met eerbied voor al het geschapene to leven, om in onze tijd van haast rustpunten to zoeken en om temidden van consumptiedwang keuzes to maken.

Ook kerkelijke pastores zijn een bond gezelschap, hier en daar met verschillende specialiteiten. Hoe kan een mens daarin een weg vinden? Wie wijst ons een weg die goed is voor ons samen of voor ons persoonlijk? Wie is voor ons, voor mij, heel concreet de Goede Herder?
Jezus maakt in het evangelie een onderscheid met de huurling, die voor de schapen geen hart heeft. Zo'n huurling kan ieder zijn die te veel vervuld is van eigenbelang en die een ander niet echt helpt. Dan denk ik aan iemand die, geslagen door het leven, met brandende vragen zit, zoals: Waarom ben ik zo uitzichtloos bedroefd; waarom zie ik het niet meer zitten; hoe kan ik verder leven? Een herder die iemand die met angst en grote vragen tobt, to vlug een antwoord veil geven, to gemakkelijk met zogenaamde oplossingen komt, laat die ander feitelijk in de kou staan. Het is eigenlijk een huurling die op de vlucht slaat voor de wolf. Een pastor, en Andere mens die iets heeft van de Goede Herder, helpt zo'n vragende mens om dichter bij zichzelf, bij anderen en bij God to komen. Maar dan moet jeeerst de duisternis van het leven onder ogen zien, die donkerte niet ontwijken, maar samen met de ander de diepte ingaan.

Zoals Jezus de duisternis helemaal heeft doorleefd, zo moeten ook wij - in zijn kracht - proberen met de ander mee te gaan. En dit vanuit bet vertrouwen dat in elk mensenleven God zijn geheime gang gaat en licht laat schijnen, zelfs waar je bet niet zou verwachten. Dat vraagt fijngevoeligheid, volledige inzet van je persoon. Welnu, de volle inzet van de Goede Herder Jezus is de inzet van de liefde. Hij geeft zijn leven voor zijn schapen, bet leven dat Hij zelf had ontvangen om het weer door te geven. Uit die liefdesstroom mogen wij leven. Die liefde overwint de angst: de angst voor de wolf, voor de leegte, voor het verlies van zin. Ons leven krijgt pas echt volop betekenis, als bet die beweging wordt van ontvangen en geven en van weer ontvangen en opnieuw geven. En in waarachtige ontmoetingen ontstaat gemeenschap. Jezus, de Goede Herder, brengt mensen bijeen, op een zelfde golflengte. Daarbij denk ik aar de eerste lezing van vandaag.

Daarin beklemtoont Johannes: christenen zijn nu al kinderen van de ene God en kunnen dat nog meer worden. Die eenheid van kinderen-van-God, van zusters en broeders van de Goede Herder Jezus, van Geestverwanten (met een hoofdletter: familie in de kracht van de heilige Geest!), die eenheid gaat over kerkgrenzen heen. Maar ze bestaat wel uit mensen die kunnen delen: hun verdriet en hun geluk; die geloven en die vertrouwen uitstralen naar anderen. Op deze Roepingenzondag bidden wij om pastores en andere geestelijke leidsters en leiders, om gelovigen-voor-elkaar, die herders van mensen zijn, zoals Jezus, de Goede Herder, en in zijn kracht. Mogen wij dan - ieder op haar of zijn plaats, en wij samen - dit herderschap trachten voort te zetten, niet als huurlingen, maar als kinderen van de ene God, als zusters en broeders van Jezus Messias en als verwanten in de kracht van Gods Geest.