Aan het woord (2009)

Terwijl wij om Hem treuren,
toont Hij ons hand en voet.

Hij komt door dichte deuren,
Hij spreekt zijn vredesgroet.

Terwijl wij van Hem spreken,
is Hij in onze kring,
om ons het brood te breken
van zijn verkondiging.