De vrede van de Heer

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
Als we de lezingen van deze zondag eventjes aandachtig nagaan, merken we dat in de eerste lezing de verzoening wordt aangeboden aan het Joodse volk, dat zijn Messias verloochend had. 'Ik weet', zegt Petrus tegen zijn Joodse toehoorders, 'dat gij in onwetendheid gehandeld hebt. Maar bekeer u en heb berouw'.
In de tweede lezing wordt de verzoening aangeboden aan de hele wereld. 'Jezus', zegt Johannes, 'is gestorven om verzoening te verkrijgen voor alle mensen.'
En de derde lezing, het evangelie, eindigt met de woorden van Jezus: 'Gij moet overal de bekering en de vergiffenis van de zonden verkondigen.' God biedt dus de hele mensheid volledige verzoening, vrede aan.

Wanneer Jezus op de eerste paasdag aan zijn leerlingen verschijnt, wenst Hij hun die vrede toe. De inhoud van die vrede is: verzoening, verzoening met God, verzoening met je medemensen en verzoening met jezelf. Die vrede werd aangekondigd toen Jezus in Betlehem geboren werd: 'Vrede op aarde'. Die vrede wenste Jezus iedereen toe die Hem ontmoette. 'Ga in vrede,' zei Hij tegen de blinde. 'Ga in vrede,' zei Hij tegen de zondares. 'Mijn vrede geef Ik u,' zei Hij tegen zijn apostelen bij het laatste avondmaal. En ook als Hij op paasdag bij zijn leerlingen binnentreedt, is zijn eerste woord: 'Vrede zij u'.

Ondertussen waren zijn leerlingen na de catastrofe van Golgota verlamd door angst, twijfels en moedeloosheid. Maar die angst, die twijfels en die moedeloosheid van de leerlingen na de catastrofe van Golgota zijn ook onze angst, onze twijfels, onze moedeloosheid. Ook wij zijn bang.

Ouders zijn bang dat hun kinderen van hen zullen vervreemden en weg groeien. Jongeren zijn bang dat ze later geen werk zullen vinden. Werkgevers zijn bang dat hun concurrentiepositie verzwakt wordt door de eisen van de arbeiders. Werknemers zijn bang dat zij hun werk zullen verliezen. Bejaarden zijn bang voor de dood.

Steeds vaker hoor je dat gehuwden kiezen voor kinderloosheid: ze wensen geen kinderen die later misschien opgeofferd moeten worden op het altaar van de afgod van een gevreesde en beangstigende toekomst. Hoe diep moet de moedeloosheid zich al in onze samenleving ingevreten hebben als kinderen niet meer geboren mogen worden! Dat is toch wel een duidelijk bewijs dat onze samenleving dreigt ten onder te gaan in de paniek van angst en moedeloosheid. Angst is het verlies van vertrouwen in ons bestaan. Daartegenover stelt Jezus zijn paasvrede, die als fundament het geloof heeft. Alleen het geloof kan ons een fundament bieden voor die innerlijke vrede, dat gevoel van zekerheid en veiligheid, waarmee wij weer met vertrouwen in de toekomst kunnen blikken.

Zoals het voor de leerlingen moeilijk was om tot geloof te komen in de verrezen Heer, zo is het ook voor ons moeilijk om in de verrijzenis van Christus te geloven. Maar als wij werkelijk geloven dat Hij met ons is tot aan het einde van de tijden, dan kan niets ons meer onze paasvrede, onze innerlijke zekerheid, ons gevoel van veiligheid ontnemen. Dan kunnen wij alle angst van ons afzetten en met vertrouwen weer naar de toekomst kijken.