2e Paaszondag

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
De Kerk weet niet waar eerst gegrepen uit de schat van haar geheugen als het erom gaat de revolutie te vieren teweeggebracht door de verrijzenis van haar Heer. Heel Jeruzalem staat op stelten. De discussies lopen hoog op. Het drama van de laatste kruisigingen, van de kruisiging van Jezus en de vrijlating van Barabbas, de strijd tussen wroeging en vergeten bij de enen, tussen verslagenheid en vergeten bij de anderen, gerevolutioneerd door het te controleren nieuws: de valse profeet uit Nazaret, - zo voor de enen -, de aanbeden Messias, - zo voor de anderen -, zou verrezen zijn.

Het was het begin van nieuwe strijd, van verloochening, overtuiging, prediking, discussie, van vervolging, getuigenis, geloof en ongeloof, waarvan de geschiedenis zou verstenen in het Nieuwe Testament. Uit dat versteend letterwerk leest de Kerk na Pasen tot op vandaag en voor alle tijden, gedragen door de Geest die de stenen tot leven brengt, nu zoals bij het begin en voor alle eeuwen.

Eerst leest ze uit de Handelingen van de Apostelen. 'Met kracht en klem legden de apostelen getuigenis af van de verrijzenis van de Heer Jezus en rijke genade rustte op hen allen'. De apostelen zijn bevestigd in hun geloof. Ze getuigen met grote kracht. Het zijn andere mensen geworden. De meesten van hen zullen later nog hun geloof met de dood bezegelen. 'De menigte die het geloof had aangenomen' was ook niet meer als voorheen. Het waren ook andere mensen geworden. Ze waren 'één van hart en één van ziel en er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde'. Lucas, die de Handelingen geschreven heeft, geeft hier een algemeen beeld. Hij overdrijft wat. Zijn resumé is wat verbloemd. Hij vertelt verderop van ruzies onder hen. Ze waren niet altijd 'één van hart en één van ziel'. Er waren twisten over geld en goed, maar iets heel belangrijks was veranderd. Ja, het waren andere mensen geworden, of beter, het werden andere mensen. Ze wisten dat Jezus' offer, door God aanvaard, dat zijn liefde, door God bevestigd, hun voorbeeld moest zijn. Naar dat ideaal toe moesten ze groeien. De apostelen hielden hen bijeen, ze herstelden waar nodig de eenheid van hart en ziel en ze leefden zelf met grote vrijheid tegenover bezit en rijkdom. Iets was veranderd en eigenlijk was alles veranderd.

Verder leest de Kerk uit de Brieven van Johannes en uit diens Evangelie. Daar horen we hóé alles veranderd is. De eerste Brief van Johannes spreekt over het geloof. 'Iedereen die gelooft dat Jezus de Verlosser is...'. 'Het wapen waarmee wij de wereld overwinnen is geen ander dan ons geloof'. 'Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is'. Wie gelooft dat Jezus de Christus is, de Verlosser die alles losgekocht heeft, de Zoon van God, die het voor de anderen heeft opgenomen, houdt van God, die als Vader zijn Zoon heeft gegeven en van de anderen, Gods kinderen, zijn broeders en zusters. Hij weet dat hij 'één van hart en één van ziel' moet zijn met de anderen die niet met geld zijn losgekocht, maar met bloed van de Heer Jezus, de oudste Broeder, de Eerstgeborene, de Verlosser. 'Hij is het die gekomen is met water en bloed'. Het doopsel met water dat de Joden kenden is niet meer voldoende. Voortaan wordt men herboren uit het doopsel en het offer van Jezus, die bij zijn doopsel reeds bereid was zijn leven te geven. 'De Geest is het die getuigt', nu zoals vroeger, 'dat Christus de waarheid is', dat zijn liefde geen enkele schaduw van leugen bevatte.

Volheid van vrede is gegeven in Hem, zoals het Evangelie schrijft. 'Zijn handen' en 'zijn zijde' getuigen van zijn offer. En de Heilige Geest getuigt ervan voor hen die Jezus niet meer gezien hebben. Aan de enen en de anderen worden in de Heilige Geest alle zonden vergeven. 'Vrede zij u' in deze Paastijd en eenheid 'van hart en ziel' zij u meer lief dan geld.