Gewoon deurdonderen

Jezus klopt op een gesloten deurOver beeldtaal gesproken stelt u zich eens voor als u er ook bij was op die avond van de eerste dag. De Bijbel zegt er niets over maar het kan bijna niet anders dan dat hij op de zelfde wijze zoals hij aan het kruis hing dus met gespreide armen door de gesloten deur loopt …………...zonder eerst een woord te spreken (taal ALLEEN zal immers verwoesting zaaien) Hij klopt niet eerst aan zo als op het plaatje. God zoekt de mens en vraagt niet eerst of hij binnen mag komen. Hij zal niet zijn neus meer stoten. Hij is aan het deurdonderen.  Als de mens Hem –nog– afwijst gaat hij liefdevol door. Met zijn persoonlijke groeiplan en de “groei” “pijntjes” die er ook bijhoren.

Het evangelie van vandaag mag ons uitnodigen met een groot vertrouwen al onze hopeloosheid, onszelf, en allen voor wie wij de hoop hebben verloren, toe te vertrouwen aan Hem. Misschien zelfs voor een hele streek, waarvoor wij het niet meer zien zitten, een stad, een land, een wereld.
Het evangelie van vandaag mag voor ons een uitnodiging zijn de hoop van deze wereld te zijn, omdat wij bij alle hopeloosheid, bij alle hopeloze zaken, ons oog gericht mogen houden op de liefde die straalt uit de wonden van Jezus.
Onze hoop ligt niet bij een gunstige wending van de omstandigheden. Onze hoop ligt niet in verborgen talenten of in de gelukkige groei van mensen. Maar in het feit dat wij weten dat Gods liefde zich in het lijden van Jezus heeft geopenbaard en hoe die liefde door een hermetisch gesloten wereld kan binnendringen om mensen te redden.

Het begon ermee dat mensen, ook de eerste mens, geloofden in de liefde van God, daar zozeer in geloofden dat zij in alles God konden zien, in alles de liefde van God konden ervaren. Dat was hun geluk. Dat geluk werd bedorven door ongeloof, doordat ze dachten dat er een verkeerde bedoeling achter zat, zoiets van: God houdt niet van ons, God is bang voor ons. Maar God heeft ons een nieuwe schepping en een nieuwe geest geschonken. Hij heeft Jezus gezonden voor zijn nieuwe schepping en voor die nieuwe geest. "Hij blies over hen en zei: Ontvangt de heilige Geest.” Ontvangt de liefde van God die stroomt uit het geopende Hart van Jezus. “Hij toonde hun zijn handen en zijn zijde." Zijn doorwonde handen en zijn door liefde doorwonde Hart. Én Hij opende het hart van Thomas. Hij opende de ongelovige harten van de mensen voor een nieuw geloof, voor een nieuw geloof in Gods liefde. Achter alles zit liefde. In het midden van de Kerk staat Jezus temidden van zijn leerlingen, en in het midden van Jezus is zijn Hart, zijn liefde. Geopend, opdat wij ons hart zouden openen

God heeft op een ROTS (Petrus) zijn kerk gebouwd. Petrus is onze 1e Heilige Vader die “rocker” zegt waar het op staat.

Gewoon deurdonderen. Onze moeder Maria zegt het anders door gaan met ademhalen en laat niemand stikken. Zo is haar zoon opgevoed .Dat is normaal en ook niet altijd eenvoudig.