Paasmysterie (2003)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 198 niet laden

NIET TE BEWIJZEN

Als wij willen binnengaan in de diepte van het paasmysterie, de geheimnisvolle ruimte van de uit de doden opgewekte Jezus, moeten wij heenbreken door barrières van verklaringen en vooroordelen. Vandaag horen wij in het evangelie de verklaring van joodse overheden voor het zogeheten lege graf: de leerlingen, zo zeggen die overheden, hebben er alle belang bij dat de dode niet wordt gevonden; want zij willen hem voor verrezen laten doorgaan, dus hebben zij hem op een onbekende plaats opnieuw begraven. Het is een voor de hand liggende verklaring, die evenmin iets zegt als het lege graf en als de keurig opgerolde zwachtels. Het zijn tekenen die op zichzelf genomen geen overtuigingskracht hebben.
 Daarom had ook het getuigenis van die fundamentalistische dominee van de amerikaanse 'electronische kerk' geen waarde, toen deze uitriep: 'ik geloof in de verrijzenis van Jezus. Want er is nooit één tand van hem gevonden, zelfs geen enkele haarlok'.

Verrezen Jezus is de liefde

Wat hebben wij aan zulke zogenaamde argumenten, die alleen iets met onze oren, onze ogen, ons verstand te maken hebben? Ze blokkeren ons eigenlijke geloven. De verrijzenis is niet te bewijzen. Voor een cultuur die vooral hecht aan wat je kunt horen, zien of beredeneren, bestáát de verrijzenis dus niet. De verrijzenis afwijzen is in wezen even hoogmoedig als haar willen bewijzen met goedkope verklaringen en vooroordelen. Het enige waar het om gaat is niet de verrijzenis, maar de uit de doden opgewekte Heer! Dat is geen kwestie van een leerstuk, maar van een relatie, een zich toevertrouwen, een toegeven aan de stem van ons hart, een geborgenheid voor eeuwig. Het fundament van ons geloof in de verrezen Jezus is niet een bewijsstuk, maar de liefde: niet de liefde die wij zelf bedenken, maar de ervaring dat wij van eeuwigheid bemind zijn en worden.

LIEFDE DOET VERLANGEN

Het wezen van de liefde is niet bezitten, maar verlangen. 'Minne' is de stem van ons hart dat verlangt naar de Bron die tegelijk zijn Doel en 0orsprong is. Voor dit verlangen is de uit de doden opgewekte Heer de Weg die ons wordt gegeven.
Door Gods menswording in Jezus Christus is het een goddelijke weg geworden; en die weg zal pas zijn doel hebben bereikt wanneer de stem van ons hart verstild zal zijn in een eeuwige vreugde.