Pasen (2006)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 201 niet laden
De steen voor het graf was weggerold en het graf was leeg. Dat gegeven symboliseert het paasgeloof van Jezus' leerlingen Daar willen we even bij stil staan om ons eigen paasgeloof te verdiepen.
De steen voor het graf betekent duisternis, uitgeschakeld zijn; duisternis voor degene die in het graf opgesloten zit, die gevangen zit in de dood, tot niets meer in staat. Dat is de werkelijkheid van de dood maar de dode merkt er zelf niets van. Je hoort wel eens griezelverhalen over mensen die levend begraven werden. Goed materiaal voor nachtmerries en eventuele filmscenario's.
Letterlijk zal het tegenwoordig wel niet meer voorkomen, maar in figuurlijke zin zijn mensen wel eens levend begraven. Soms zitten mensen opgesloten in een graf van machteloosheid, van wel willen leven in de volle zin van het woord, maar het niet kunnen, en zelf zijn ze niet in staat die steen voor hun graf weg te rollen.
Soms zitten mensen in een donker graf van eenzaamheid, van verdriet en frustraties die ze met niemand kunnen delen. want ze zijn alleen niet in staat om die steen voor hun graf weg te rollen.
Soms zijn er mensen die gevangenen zijn van hun gevoelens van haat en nijd, van hun wraakzucht. Ook dat is een graf waarin het aardedonker is, een graf waar ze niet zomaar uit kunnen komen. Want in die situaties lijkt het wel eens alsof ze die steen niet weg willen rollen.
Er zijn nogal wat mensen die a.h.w. levend begraven zijn, mensen die geestelijk dood zijn, geen leven meer hebben. En dat is voor hen altijd een afschuwelijke situatie.
Slechts weinigen kunnen op eigen kracht uit hun graf opstaan, slechts weinigen hebben het vermogen om uit te breken uit die duistere gevangenis waarin ze vastzitten. En dan is het te hopen dat zij mensen om zich heen treffen, engelen van mensen, die de steen voor hun graf wegrollen, zodat er weer licht binnendringt in hun doods bestaan.
Dan is het te hopen dat er mensen zijn die hen niet laten zitten, hen niet aan hun lot overlaten maar die hen helpen om op te staan uit hun graf.
En als ons paasgeloof groot genoeg is, dan kijken we om ons heen, naar mensen in onze omgeving die in een moeilijke situatie zitten, die niet vooruit kunnen, voor wie alles donker is. Dan kijken we naar mogelijkheden om die steen voor hun graf weg te rollen.
We vieren Pasen: feest van het nieuwe leven, van opstaan uit de dood. Letterlijk uit de dood opstaan is ons niet gegeven. Maar anderen helpen op te staan uit hun doodse levenssituatie, uit het duistere graf van hun onmacht en verdriet,' ook dat is nieuw leven scheppen.
Anderen helpen leven, zinvol leven, opstaan tot leven, dat is de opdracht die Jezus ons allemaal meegeeft. Als we dat concreet invullen in ons leven, dan leeft Hij in ons. Dan is het echt Pasen, niet alleen vandaag maar alle dagen van het jaar.
Zalig Pasen allemaal.