Pasen (2000)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 198 niet laden

VRAGEN OMTRENT HET STERVEN VAN JEZUS

Terecht vieren wij nu feest, zelfs het belangrijkste feest van ons christenen! Maar het einde van Jezus' leven in Palestina roept veel vragen op. Nemen we bijvoorbeeld de omstandigheden waarin Hij is gestorven. Hoe is het zo ver kunnen komen? Wat heeft mensen bezield om Hem terecht te stellen? Waarom heeft Hij het zelf allemaal laten gebeuren? Wij kunnen daarop geen afdoend antwoord geven. Veel vragen blijven pal overeind.

KAN DE DOOD VAN JEZUS IETS GOEDS VOOR ONS BETEKENEN

Bijvoorbeeld met betrekking tot God. Waarom liet God dit gebeuren? Waarom heeft God niet ingegrepen? Was het dan toch zijn wil dat zij veelgeliefde Zoon op die manier zou sterven? Er zijn ook vragen die met onszelf te maken hebben. Het moge waar zijn dat Jezus weldoende rondging en de Blijde Boodschap verkondigde, wat hebben wij nu nog daaraan? Als het allemaal op het kruis te pletter loopt, is het dan niet erg naïef Hem nog te willen navolgen? En als wij niet om dat kruis heen kunnen, in welke zin is daarin dan redding gelegen? Hoe kan de dood van Jezus voor ons iets goeds betekenen?

PASEN IS HET ANTWOORD DAAROP

Zulke vragen zouden voorgoed onbeantwoord blijven, als er met Jezus niet méér gebeurd zou zijn. Maar er is wél iets gebeurd, totaal onverwacht, ofschoon Jezus er v66r zijn dood al toespelingen op had gemaakt. De gekruisigde leeft, Hij is nieuw leven binnengegaan en als zodanig door zijn leerlingen herkend en erkend. Dat is het getuigenis van de eerste christenen. Pasen is Gods antwoord op die vragen. Wel een vréémd antwoord, een ander dan wij spontaan zouden verwachten. Zo is God... Hij komt geen uitleg geven. Hij dóët iets., Hij wekt de gekruisigde tot leven.

OOK WIJ DRAGEN EEN KRUIS

Wat zegt dat over God? Dat Hij anders is dan wij denken. Tot ergernis van de getuigen, heeft God niet vanuit zijn almacht Jezus' beulen tegengehouden. God tovert het lijden niet weg. God gaat in ons bestaan binnen om het helemaal door te maken, tot in de diepste ellende van onze wereld. Tot op Golgota. Onvoorstelbaar geheim: waar alles ten onder gaat, waar wij niets meer kunnen doen, brengt Hij het leven, voorgoed en onverwoestbaar. Jezus heeft zichzelf op het kruis toevertrouwd aan die God, die machtiger is dan de absurde dood. Hij durfde zelfs aan zijn leerlingen te vragen dat ook zij hun kruis zouden opnemen en Hem zouden volgen.

DE VREUGDE VAN PASEN

Neen, God neemt het kruis niet van ons mensen weg, hoezeer zij dat ook verlangen en vragen. Maar Hij laat ons daar niet alléén. En dat is onze redding... Voorbij
de donkerte van Golgota daagt het licht vanPasen. Dit licht stelt ons in staatom het leven te aanvaarden zoals het op ons afkomt. De vreugde van Pasen kan soms moeilijker zijn dan de droefheid van Goede Vrijdag. De vreugde van Pasen is bestemd voor mensen die, hoe dan ook, het leven en zijn beproevingen, kennen en die geloven, proberen te geloven dat God hen ook daar niet in de steek laat.

ZALIG PASEN

In de donkerte van Golgota daagt het licht van Pasen. Dit licht stelt ons in staat om het leven te aanvaarden zoals het op ons afkomt. De vreugde van Pasen kan soms moeilijker zijn dan de droefheid van Goede Vrijdag.De vreugde van Pasen is bestemd voor mensen die, hoe dan ook, het leven en zijn beproevingen, kennen en die geloven, proberen te geloven dat God hen ook daar niet in de steek laat. Zalig Pasen!