Zien en geloven (2012)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 198 niet laden
ZIEN EN GELOVENAlle vier de evangelisten beginnen hun paasverkondiging met een verhaal over Jezus' graf. Volgens hun verhalen gaan in de vroege morgen van de eerste dag van de week vrouwen op weg naar het graf. Maar in die verhalen wordt ook duidelijk dat Jezus in dat, graf niet meer to vinden is. Dat kun je letterlijk opvatten: het graf is leeg, Jezus' lichaam is verdwenen. Naar de letter wordt het inderdaad zo verteld, zeker in het verhaal dat wij zojuist hoorden: Jezus' lichaam is niet meer in het graf; er liggen alleen nog de zwachtels, en de zweetdoek afzonderlijk opgerold. Alsof Jezus eerst het overbodig geworden linnen netjes aan kant heeft gedaan, alvorens het graf to verlaten. Toch hadden de evangelisten een andere bedoeling.

Immers, het valt op dat het zogeheten lege graf nergens in de heilige Schrift wordt gebruikt als een argument voor de verrijzenis en dat het evenmin leidt tot geloof in de opstanding. Integendeel, het leidt tot paniek of onbegrip. Maria van Magdala denkt dat het dode lichaam is gestolen. Petrus ziet volgens het verhaal de zwachtels en de zweetdoek, maar dat verwondert hem alleen maar (Lc 24, 12). Alleen van de 'andere leerling' wordt gezegd dat hij 'zag en geloofde'. Maar wat zag hij?

De bedoeling van die graf verhalen wordt duidelijk in zinnen als: 'Jullie zoeken Jezus de Nazarener die gekruisigd is. Hij is verrezen, Hij is niet bier' (Mc 16,6) 'Wat zoeken jullie de levende bij de doden?' (Lc 24,5), 'Houd Mij niet vast, maar ga naar mijn broeders' (Joh 20,17). Daarmee wilden ze ongeveer dit zeggen: 'Voor jullie is Jezus een dode om wie je treurt en aan wie je de laatste eer wilt bewijzen. Klamp je niet vast aan zijn aardse, lichamelijke aanwezigheid. Open je ogen en zie dat Hij leeft! Keer je om, ga weg van dit graf, hier is Jezus niet to vinden. Ga naar de mensen en ervaar dat Jezus op een nieuwe manier levend in jullie midden is!'.
Dat hebben Jezus' volgelingen gedaan! En ze hebben ondervonden dat Jezus Messias met,-hen bezig was, hen aansprak en hen voortstuwde. Dat zij hun angst overwonnen en begonnen te getuigen, zoals we Petrus zien doen in de eerste lezing. Dat er nieuwe gemeenschappen ontstonden, van joden en van zogenoemde heidenen en van hen samen, mensen die op een nieuwe manier in Jezus' naam gingen leven. In dat alles ervoeren en zagen zij de uit de doden opgewekte Heer, levend in hun midden. Dat heeft de 'geliefde leerling' van het Johannesevangelie gezien, en dat bracht hem tot geloof. Geen materiele bewijzen, want geloof dat    daarop steunt, is waardeloos. 'Gelukkig zij die niet hebben gezien en toch hebben geloofd' (Joh 20, 29, in evangelie van aanstaande zondag).

In de verhalen over paasmorgen horen we vertellen dat het besef van nieuwe toekomst vroeg in de morgen bij mensen doorbreekt. Dat is niet zonder betekenis. Wanneer er in het leven van ons mensen licht gaat doorbreken, begint er iets nieuws, staan mensen aan een nieuw begin„    Een nieuwe dag! Want iets van nieuwe toekomst begint voor ons rnensen dan te dagen. Dat gebeurt zodra wij mensen bereid zijn ons bij de hand te laten nemen door Hem, Jezus, onze Heer en
Broeder, die als een lichtend voorbeeld en als een lichtende Kracht voor ons uit trekt.
De vrouwen bij het graf hebben het volgens het grafverhaal als eersten ervaren.
Die ervaring kwam over hen heen toen zij ervoor kozen zich te laten leiden door het licht dat hen, zoals we in het Lied aan het licht zingen, aanstootte in de morgen. Toen stonden zij aan het begin van een nieuwe dag. Een nieuwe tijd brak door. Zalig Pasen!