Opstanding (2012)

“Maak van Pasen een mooi feest”!  Deze tekst stond deze week te lezen bij de kassa van een supermarkt.  Een paaswens op dit moment dwingt tot beperkingen en biedt niet de mogelijkheid om een volledige bijscholing te presenteren voor al degenen die de inhoudelijke betekenis zijn kwijt geraakt.
Wellicht dat het aanschaffen van wat paaseieren of een paasstol de paasvreugde nog wat kan verhogen, maar onder christenen gaat de vreugde toch wat dieper.
Zoals het geval is met veel christelijke feestdagen sluit ook Pasen naadloos aan bij wat er in de lente gebeurt. Na veel kille en koude dagen, kale bomen en struiken en keiharde grond komt alles weer tot leven. Ook al was het te verwachten, verbazingwekkend blijft het.

In de nu afgesloten vastentijd en vooral in de die laatste week, de Goede Week, hebben we een samenvatting gekregen van wat een mens aan ellende kan meemaken, een mens in de persoon van Jezus Christus: miskenning, afgunst,vernedering, hebzucht,verdachtmaking, verraad, trouweloosheid, lafheid, gewelddadigheid van de ergste soort en tenslotte moord. Een mensenleven in de winter. Niets wijst er op dat daar iets tegen gedaan kan worden.  Het speelt zich nog elke dag, misschien wat minder heftig in ons eigen leven, maar in elk geval toch ook in ruime mate om ons heen.
Wie komt daartegen in opstand?  Je moet wel lef hebben om op te staan tegen machtsmisbruik, tegen al die kwaadaardigheid, die Jezus tijdens zijn leven en vooral in die laatste week overkwam, tegen wat veel mensen een heel leven overkomt. Opstand daartegen, het lijkt onmogelijk.

En toch is Pasen voor christenen het feest van die opstanding!  Heel Jezus’ leven was opstand.
Het kostte Hem zijn leven, uit mensenhanden gevallen inderdaad en uit Gods hand zo leek het, maar tegen alle verwachting in en daarom nog meer verbazingwekkend kregen zijn eerste volgelingen al gauw de tekenen van overleven niet alleen bij God, maar midden onder hen en midden onder ons wat later, geen grafsteen heeft dat kunnen beletten. De opstand tegen alles wat het leven aantast kreeg een nieuw begin. De uiteindelijke overwinning kreeg gestalte.  Dat is Pasen!
Al diegenen die weinig te doorstaan hebben, die het alsmaar voor de wind gaat in het leven, die kunnen zich zelfs geen voorstelling maken van wat dat is, die paasvreugde; hun vreugde moet zich beperken tot het eten van paaseieren, het vieren van de lente met het opstoken van snoeihout of zoiets. Elke christen die opstaat tegen eigen en andermans verdriet weet nu, na Jezus’ opstanding dat er geen eeuwige winter bestaat en dat geeft heel veel reden om te vieren.  “Maak daarom van Pasen een mooi feest”.  Anders gezegd: Zalig Pasen!