Een nieuw begin (2006)

Een dezer dagen zag ik in het voorbijgaan een auto plus aanhanger. Duidelijk zichtbaar waren wat oude matrassen en de verdere inhoud was vanwege de snelheid, waarmee gepasseerd werd, niet te zien. Duidelijk was dat er in ieder geval goed was opgeruimd en dat deed mij denken aan de voorjaarsschoonmaak. Vroeger was dat in ieder gezin een vanzelfsprekend gegeven. Wat overbodig was, werd opgeruimd en wat vervuild was, werd verschoond. Het voorjaar betekent niet alleen de komst van beter weer, maar ook het weg doen van wat niet meer nodig was. Is er misschien toch meer verband tussen het voorjaar en Pasen dan wij op het eerste moment denken? 
Pasen wordt in verband gebracht met het nieuwe leven. Na de ontluistering van Jezus, Zijn lijden en dood en de desillusie bij de leerlingen, treedt een andere stemming op bij de leerlingen van Jezus. Wat eerst zoveel pijn veroorzaakte telt niet meer en  is omgeslagen in gespannen verwachting op wat komen gaat: de vreugde dat Jezus werkelijk leeft. In de teeveeserie "2000 jaar christendom' wordt in de historische benadering van Jezus melding gemaakt van het Paasgeloof bij de christenen. Terwijl voor een bepaalde groep mensen de dood het definitieve einde van het leven markeerde, geloofden de christenen dat hun leven verder zou gaan. Daardoor straalden zij wereldvreemde hoop en vreugde uit. Zij waren niet langer gebonden aan de angst om het leven te verliezen of het noodlot te aanvaarden. Maar zij beschouwden Jezus duidelijk als degene die ons door de dood heen naar het nieuwe leven is voorgegaan. Het oude is voorbij, het nieuwe dient zich aan. "Doe het oude zuurdeeg weg om vers deeg te worden" schrijft de apostel Paulus (1 Kor. 5,7) Het geloof in de verrijzenis is de kern en de kracht van ons geloof in Jezus. 
In de kerk vieren wij dit ieder jaar opnieuw in de Paaswake. God, die staat aan het begin van de schepping, schept een nieuw bestaan voor de mens en een volk in onderdrukking, Het water van de Rode Zee wordt voorafbeelding van het doopwater. Jezus heeft de ketens van de dood overwonnen en bij het lege graf ontstaat ruimte voor een vreugdevol geloof. Het oude leggen wij af en wij richten ons op Jezus, de nieuwe schepping, die in het Licht van de Paaskaars alle duisternis verdrijft. De oude mens sterft af en wij worden opnieuw geboren. Wij nemen ons voor om het kwaad af te wijzen en gaan verder op het kompas van de Heilige Geest. Wie deze viering van binnenuit beleeft ervaart wat Pasen betekent. Het is meer dan het zoeken naar paaseieren en het maken van een mooie voorjaarstocht. De verrezen Heer mogen wij ontmoeten, daar waar mensen in geloof samen komen. Wat door alle eeuwen heen het geloof heeft gebracht en versterkt, gaat terug op de eerste ervaringen: "De Heer is niet in het graf, Hij is werkelijk verrezen". Een belangrijk boodschap voor mensen die zich niet laten inpakken door de cultuur van de dood, maar door die van het leven in Christus. In die zin wens ik u allen een mooi en gezegend Paasfeest.