U bent mijn lieve Zoon (2009)

Bij Marcus wandelt Jezus bijna onopvallend
het evangelie binnen .
Er is geen geboorteverhaal zoals bij Mattheüs en Lucas.
Direct het optreden van Johannes de Doper...

Jezus sluit zich aan bij de beweging
van hen die zuiver tegenover God willen staan.
Hij stelt zich in die file van mensen
die zich klein en zondig weten
en in het water van de Jordaan willen afdalen
om een nieuw leven te beginnen!
Hij wil mens met de mensen zijn,
in de volle betekenis van het woord.

Dan hoort Hij die stem:
U bent mijn Zoon, mijn lieve Zoon, in wie ik behagen heb.
Jezus is niet alleen ten volle mens, Hij is ook Gods Zoon,
helemaal één met zijn Vader,
die in Hem zijn behagen vindt.

Gedoopt zijn is niet zozeer dat eenmalig gebeurd feit,
maar wel de manier van leven daarna.
Het is Jezus achterna gaan in het nieuwe jaar
dat voor ons ligt.
Het is in ons zowel de bewogenheid
voor zijn Vader als voor de mensen laten groeien.
Gedoopt zijn is een weg, een dynamisch gebeuren.
Een voortdurende wisselwerking
tussen " genade" en het antwoord daarop.

Wat eerst is en wat volgt is niet altijd duidelijk.
Wat belangrijk is,
is een open hart voor de twee.

Dan groeien vroeg of laat rijke vruchten...