Doop van de Heer (2009)

Goede vrienden,

Doop,doping, doopsel.Moderne mensen kennen deze woorden. Ze kennen ze zelfs beter dan vroeger.

Om aan iets te beginnen, om eens héél sterk te presteren,

laten ze zich "DOPEN ". Dat gebeurt in de sport en aan onze universiteiten. Soms geloven ze daar zeer sterk in:

ze vernieuwen zichzelf door een algehele bloedtransfusie.

ZO WORDEN ZE EEN ANDER MENS !

Zo gezien leven we temidden van vele "GEDOOPTEN ".

Goede vrienden, Jezus gaat naar de Jordaan toe om zich te laten DOPEN.

Het is een mooi verhaal omdat het zo menselijk is.

Jezus gaat in de rij van mensen staan !!

En....zegt het verhaal: "....de hemel ging open...

En een stem uit de hemel sprak: " DIT IS MIJN GELIEFDE ZOON, IN WIE IK VREUGDE VIND EN VAN WIE IK ENORM VEEL HOU..." Dat staat er geschreven !

Diezelfde woorden spreekt God trouwens ook tot ieder van ons, op het moment dat wij GEDOOPT worden.

Tegen iedereen die gedoopt wordt, zegt God net hetzelfde als wat Hij toen tegen Jezus zei:

" JIJ BENT MIJN KIND, VAN WIE IK ENORM VEEL HOU EN IN WIE IK HEEL VEEL VREUGDE VIND ! "

" Als je de draagwijdte van die woorden laat doordringen tot in HET DIEPSTE VAN JEZELF, dan kan het niet anders, dan dat je in je hart een intens GELUK ERVAART,

net alsof je het gevoel krijgt, dat je héél de wereld aankunt en dat geen enkele tegenslag je nog klein kan krijgen" zo schrijft Erwin Roosen in zijn evangeliecommentaar.

 

Als je gedoopt wordt,GAAT DE HEMEL BOVEN JE OPEN.

ALS JE BEMIND WORDT, IS NIETS JE TEVEEL !!!

Goede vrienden, is dat juist niet het drama in veel gezinnen, bij veel mensen, ook bij kinderen, misschien ook bij u en mij...

BEMIND WORDEN. AANVAARD WORDEN. GELIEFD.
Er mogen zijn ZOALS JE BENT.

Kinderen die niet verwacht worden voelen dit van in de moederschoot. Mensen die niet BEGREPEN - niet aanvaard worden - die GEKWETST worden, die niet meetellen -

VOELEN DIT !!

Wat er DIEP IN JE HART omgaat,hoe je hart soms schreit, dat voelen andere mensen soms niet aan. Het drama van onze tijd is eenzaamheid, tekort aan liefde, aan genegenheid en waardering.

GELIEFD zijn, is het oerverlangen van elke mens.

De stem uit de hemel bij het doopsel in de Jordaan,

maar ook bij ONS doopsel zegt:

" Wat er ook gebeurt in je leven,
altijd zal er iemand zijn die naast je zal staan
en die van je ZAL BLIJVEN HOUDEN. "

GOD, doorheen vader en moeder, peter en meter, doorheen medemensen.
Die zekerheid van Gods aanwezigheid in je leven,
zal je een diep vertrouwen, een diep geloof geven,
zal je leven ZIN, RICHTING, DUIDING geven.

Goede vrienden, als iemand je bemint, zul je proberen te leven als iemand die zich bemind weet.

In alles wat je dan zegt en doet, zal te voelen zijn dat je leven door God gedragen wordt en gedragen door mensen.

Gods LIEFDE ligt aan de basis van je bestaan.

Goede vriend,wie is voor jou zo iemand als Johannes de Doper? Wie gaat met jou in de rivier van het leven staan en helpt jou ontdekken dat je een parel in Gods ogen bent ?

En voor wie probeer jij dat te doen ?

En voor wie ben jij " tussenpersoon " tussen God en Zijn mensen ? VOOR WIE ZOU JIJ DOOR WATER EN VUUR GAAN ? Zeg je soms eens tegen je man, je vrouw, je kind, je buur ...GE ZIE NUN IENGEL ... En nog dit:

Dank je wel ! voor de vele wensen, gebeden, attenties, voor de vele aanwezigen in de viering en op de receptie ter gelegenheid van mijn 35 jaar diaken zijn. DANK JE WEL !

Amen. Deo gratias.