7e zondag door het jaar (2009)

De grote vraag die bij mij opkomt na het lezen van dit evangelie is:

Waaraan heeft een mens behoefte? Of nog meer confronterend zou je kunnen vragen: weet je eigenlijk wel waar je behoefte aan hebt?

Jezus schenkt hier blijkbaar iets heel anders dan er verwacht wordt. Namelijk vergiffenis van zonden. Daarenboven begeeft Hij zich, in de joodse traditie, op gevaarlijk terrein. Hij eigent zich iets toe, wat eigenlijk alleen God toekomt: zonden vergeven.

Jezus zelf is echter meer bekommerd om wat die mens verlamd. Hij kijkt veel dieper dan het puur lichamelijk lam zijn. Wat een mens het meest van al verlamd is het kwaad. Door het kwaad vertoeven wij letterlijk en figuurlijk in ballingschap. Door het kwaad hangen we vast aan ons verleden. Door het kwaad voelen we ons niet meer vrij. Door het kwaad kennen we geen vrede. Door het kwaad worden we zelfs slaaf van de dingen. Door het kwaad wordt ons leven tot een woestijn: droog en dor. Dat is nu iets wat de mens het meest van al verlamt.

Dat ziet Jezus nu als zijn belangrijkste taak: ons bevrijden van.... Al de genezingsverhalen van Jezus mag je zo verstaan. Bevrijd worden van onze melaatsheid, zoals zondag laatst. Bevrijd worden van onze blindheid, doofheid.

En vandaag van onze lamheid.

En Hij zegt gewoon: je zonden zijn je vergeven.

Jesaja verwoordt dit beeldrijk: een nieuwe schepping; een nieuwe uittocht; een weg door de steppe; rivieren door de woestijn.

Zelfs al hebben we dat allemaal niet verdiend! Jesaja schrijft: enkel en alleen omwille van Mijzelf, doet hij God zeggen, vergeef ik je alles en ik denk niet meer aan uw zonden. Als je zoiets mag horen, dan spring je toch een gat in de lucht. Het doet je opveren. Een dokter kan je misschien genezen van je lichamelijke verlamdheid. Maar je eigenlijke verlamming genezen, die je belet om voluit te leven, dat kan alleen God.

Wat moeten wij nu doen? Simpel: je laten dragen!!! Je laten dragen door dit geloof, door dit vertrouwen, door vertrouwvolle en gelovige mensen. Je toevertrouwen in overgave aan Hem die de Weg, de Waarheid en het Leven is; aan Hem die bron van Levend Water is; aan Hem die het Licht der wereld is; aan Hem die Redder, Bevrijder en Verlosser is.

In deze verlammende tijd van economische crisis, wereldwijd, kunnen wij christenen teken zijn van veerkracht. We moeten ons geloof en ons vertrouwen aanscherpen. Ons niet laten verlammen, maar dragers zijn.

Daarom zegt Hij tegen ieder van ons: neem je bed op en loop, zodat de eigenlijk verlamden zouden zeggen: zoiets hebben we nog nooit gezien. AMEN.