Nieuw carnaval (2012)

In welke winkel we in onze dagen ook binnen lopen er staan altijd wel artikelen met de opdruk: ''Nu geheel vernieuwd.''
De oude samenstelling was kennelijk niet of niet meer in orde en dus is er iets anders en beters bedacht.
Waar die verbetering in zit blijft meestal een groot geheim of wordt gehuld in onbegrijpelijke toelichting, zo van: nieuwe schuimbektandpasta met pyroprofilatium in de groene puntjes. Het is in elk geval nieuw en dus OK, want vernieuwen is de trend.
Zelfs het oeroude carnavalsfeest heeft in korte tijd hier een facelift ondergaan.
Enkele jaren geleden waagden enkelen zich in een boerenkiel met rode zakdoek om de hals en in het uiterste geval ook nog op gele klompen.
Dat kan nu eigenlijk niet meer. Het aanbod is overweldigend.
Men kan kiezen tussen de outfit van piraat of sneeuwwitje of koekenbakker of barbiepop en nog duizend andere ideaalfiguren meer.
Carnaval geheel vernieuwd. We krijgen de kans om eens een keertje anders dan anders te zijn al blijven we toch ook nog onszelf.
Laat ze in Keulen op Rosenmontag snoepjes voor de kinderen uitstrooien, wij houden het op gekleurde papieren snippers of andere rommel.
Men mag er van denken wat men wil, maar hier liggen ook nieuwe kansen om aan zoiets als carnaval inhoudelijk een nieuwe impuls te geven.
Dus niet alleen de buitenkant maar meteen ook onze binnenkant te vernieuwen, minstens voor die paar dagen.
Het hele jaar door worden we immers geplaagd door crisis, criminaliteit, korting op de uitkering, verhoging van de brandstofprijzen.
Heel veel redenen om ons in lijdzaam stilzwijgen te hullen, onze ellende met lotgenoten te delen, bedrukt en met donker gemoed, eenzaam door het leven te gaan.
Het is ons aan te zien, hoe kan het anders.
Dat kan anders en daartoe kunnen we aangespoord door de boodschap van Jezus toe over gaan: “Sta op, weet je gedragen door God en medemens, het leven gaat door, maak er wat van, leef en doe anderen leven.”
We kunnen mensen ontmoeten aan wie we een heel jaar voorbijgelopen zijn.
Nu we toch even iemand anders mogen zijn zouden we die eens even kunnen aanspreken en er een praatje mee maken.
Een complimentje maken naar degene die het allang verdiende maar wat we steeds hebben ingeslikt, een vriendelijke begroeting in plaats van naar de grond te kijken als iemand ons passeert, een dankjewel voor de kassajuffrouw, vaak vergeten, maar nu niet en misschien nooit meer.
We kunnen iets aardigs en vriendelijks verzinnen nu we toch iemand anders of misschien juist onszelf mogen zijn.
Carnaval geheel vernieuwd.
Naar lamgeslagen mensen hoeven we door het jaar niet lang te zoeken.
De lamme waarover het evangelie van vandaag spreekt, was niet alleen fysiek lam.
Zijn hele leven werd in die tijd lam gelegd, want zijn ziekte was een straf van God en daar moest je met een boog omheen gaan, zo wisten de wetgeleerden.
In sommige godsdiensten zien ze dat nog zo.
Wij kennen dat soort motieven niet meer.
Andere, veelal verborgen motieven doen ons het leven van sommige medeburgers lam leggen.
Ook hier weer een kans om door geheel vernieuwd Carnaval erop af te gaan, ze een stukje door het leven te dragen, blijmoedig en creatief.
Aan de verkiezing van een carnavalsmiss vinden we in het evangelie geen suggesties, het vieren hier van een carnavalsmis kan in sommige kerken wel een inhoudelijke impuls geven.
Als wij van hier uit blijmoedig zelf en bemoedigend en vriendelijk naar anderen Carnaval vernieuwen.
Dan is er niets mis met Carnaval.
Ik wens u prettige dagen, alvast tot Aswoensdag.