Vierde zondag door het jaar (2009)

Wat is de definitie van een bezetene? Als wij aan een bezetene denken, dan denken we aan iemand die compleet psychisch gestoord is. En het liefst zo vlug mogelijk moet gekolokeerd worden, want hij is een gevaar voor de gemeenschap.

In het evangelie merk ik daar niets van. Wat stel ik vast? Dat de bezetene, net als de andere mensen op sabbat naar de synagoge gaat. Op dat moment trad Jezus als leraar op.

Wat weet ik nog van de bezetene? Hij gelooft in God én hij erkent Hem. Hij wijst hem aan en hij voelt zich bedreigt.

Alles waarvan hij bezeten is komt in gevaar. Dat wil hij kost wat kost beschermen. Hij probeert dat door Jezus te overschreeuwen, zodat hij niet meer hoeft te horen wat Hij zegt. Maar het gezag van Jezus' Woord is krachtiger dan alles waar hij van bezeten is en hij bezwijkt hiervoor. Jezus bezweert hem dat hij van zijn bezetenheid afstand moet doen. En dan gaat hij wild tekeer. Het is net of hij heen en weer geslingerd wordt. Is het om zoveel mogelijk omstaanders te treffen? Ik vermoed van niet. Hij moet alle bezetenheid van zich afschudden, om weer helemaal vrij in het leven te kunnen staan.

Een bezetene, die naar de kerk gaat en die bevrijdt wordt. Als dat geen bevrijdende boodschap is. Was hij daar de enige die bezeten was? Ik denk van niet!

Ergens zijn we allemaal wel van iets bezeten. We moeten daar niet beschaamd voor zijn, als we het maar durven erkennen. Onze bezetenheid is altijd een hinderpaal om Jezus consequent te kunnen volgen.

Kijk naar Paulus, wiens bekering wij verleden week vierden. Hij was bezeten door de drang om de christenen uit te roeien. Hij werd van zijn paard geslingerd. Hevige stuiptrekkingen waren er nodig om op Christus' uitnodiging in te gaan en Zijn apostel te worden.

Kijk naar de H. Franciscus, die bezeten was door geld en aanzien. Die elke dag moest feest vieren met zijn vrienden en het geld van zijn vader verbrassen. Hoe de ontmoeting met een melaatse, met de slaven van zijn vader die onder de grond in de lakenhandel moesten werken, zijn ogen hebben geopend. Hoe hij alles van zich heeft afgeschud om vrij te kunnen worden voor Christus. Zelfs zijn kleren gaf hij terug aan zijn vader, die symbool stond voor alles waaraan hij bezeten was.

Kijk naar zuster Emmanuël, de voddenraapster van Kaïro, die van zeer rijke afkomst was, alles heeft weggegeven aan de armen, omdat het geld in de weg stond om Christus te kunnen volgen. Zelf heeft ze een hele tijd ontbering gekend. Het maakte haar zuiver.

Kijk naar Bisschop Romero, die bezeten was van zijn kerkelijke waardigheid, en dit zich heeft losgeschud ervan om te kunnen opkomen voor de armen in Latijns Amerika. Om in die zin Christus te kunnen volgen en stem te kunnen zijn voor de stemlozen. Tijdens de consecratie werd hij doodgeschoten. Maar zijn stem blijft klinken.

Bezetenen kunnen heiligen worden, op voorwaarde dat ze zich losmaken, ja letterlijk losschudden van hun bezetenheid en zich radicaal naar Christus keren en Hem volgen. Ook bij u, bij mij kan dit gebeuren, als we maar gehoor geven aan het gezagvolle Woord van de Heer zelf.

Als we in de woestijn van ons leven terechtkomen, zoals Mozes met zijn volk, kunnen we op het spoor komen van Gods wil, door op verhaal te komen en ons te richten naar Zijn Verhaal met de mensen. Ja, wij kunnen gered worden van onze bezetenheid. Amen.