Leerling zijn van Jezus (2009)

Met de woorden 'Zie het Lam Gods'

wijst Johannes de Doper Jezus aan.
Andreas en zijn metgezel zijn diep geraakt door dit woord.
Ze volgen Jezus en treden met Hem in contact.

Dit is een roepingsverhaal.
Soms voelen wij ons ook aangesproken
om bij Jezus te blijven:
Hij die ons roept en zendt.

Deze ontmoeting met Jezus
leidt ons onweerstaanbaar naar de mensen rondom ons.
Van ons wordt verwacht dat wij Jezus

- net zoals Johannes doet -
luidop aanwijzen.

De wereld moet het kunnen horen en zien.
We mogen Jezus niet herleiden tot een vriend alleen.
Hij is de Zoon van God, de Gezalfde van God,
de Messias, de Bevrijder.

-