29e zondag door het jaar (2009)

Zusters en broeders, Elke mens krijgt bij zijn of haar geboorte een aantal talenten mee. Maar het hebben van talenten wil nog niet zeggen dat je ook ergens goed in bent. Tegenwoordig kom je op tv voortdurend programma's tegen waarin jonge talenten worden geselecteerd om een grote zanger of zangeres te worden. Zo heb je programma's: als idols, popstars, x-factor en last but not least, het programma, you've got talent. Hoe wordt iemand een groot artiest, een groot schrijver, groot musicus? Door te oefenen. Wat deed Jezus in de timmerwerkplaats? Hij oefende. Hoewel hij volmaakt was, leerde hij -zoals we allemaal kunnen lezen bij de apostel Paulus. En zo groeide Hij in wijsheid, voor God en voor de mensen. Zo zijn er in ons midden vele mensen die groot zijn geworden door een bepaald vak te leren en te beoefenen. Maar hoe wordt iemand een groot mens? Uiteraard ook door te oefenen. Maar waarin? Iemand vertelde het volgende verhaal: 'Er kwamen op een dag drie moeders samen van de markt. Dit verhaal kunt het best situeren in een land en een tijd waar toen nog geen koelkasten bestonden. ledere dag gingen de moeders 's morgen vroeg om boodschappen te doen en het ontbijt te kopen voor hun kinderen, voordat zij naar school zouden gaan. Terwijl de drie moeders bij het begin van de weg arriveerden, kwamen hun kinderen hen tegemoet. Het kind dat snelste was van de drie, rende van blijdschap zijn moeder tegemoet. Maar voordat hij bij haar kwam, maakte hij drie prachtige salto's. Hij werd beloond met een daverende applaus. Het tweede kind kon prachtig dansen. Zij kwam haar moeder dansend en met schitterende pirouettes tegemoet. Ook zij werd beloond met een daverende applaus. De moeder die nog over bleef, vroeg zich af, wat haar kind dan nog voor iets moois zou kunnen doen. Zonder iets prachtigs te doen snelde dit kind naar haar moeder toe. En zonder iets te zeggen nam dit kind de zware boodschaptas van d'r moeder over en samen liepen zij naar huis. Het kostte deze moeder enige moeite om haar tranen van blijdschap te bedwingen. Zusters en broeders, Hoe wordt iemand een groot mens? In het Evangelie van deze zondag dat we zojuist hebben gehoord, was een aantal leerlingen van Jezus in strijd om een hogere plaats. Met Jezus waren zij al bijna bij de wereld stad Jeruzalem genaderd. Ondanks de voortdurende waarschuwing dat de Mensenzoon daar gemarteld, gegeseld en gedood, zou worden, zagen zij het al helemaal zitten hoe Jezus vandaar uit in heerlijkheid de wereld zou besturen. Daarom vroegen zij Hem of een van hen rechts en de ander links van Hem mocht zitten. Maar Jezus zei tot hen: 'Wie daarentegen groot wil worden onder jullie, moet jullie dienaar zijn; wie onder jullie eerste wil zijn, moet slaaf van allen zijn. Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.' Een groot mens wordt iemand dus door te dienen. In zijn boek 'Niets meer te wensen en toch gelukkig' zegt de hele beroemde Amerikaanse auteur Harold Kushner, die een rabbijn is, - dat een mens gelukkig kan worden door iets voor iemand te betekenen. En in het boek 'Een leven dat ertoe doet' beveelt hij de mensen het volgende aan: 'Als je deze wereld verlaat en hij is door jouw toedoen een beetje beter geworden - door een gezond kind, een tuinpad of verbeterde sociale omstandigheden, door te weten dat er misschien maar één leven gemakkelijker heeft kunnen ademhalen, omdat jij hebt geleefd -dan is je leven geslaagd.' En in die trant zegt Paulo Coelho het volgende: 'De kern van alle spirituele lessen is dit: er is geen geluk gelegen in het hebben of krijgen, alleen in het geven. Tegenwoordig probeert de halve wereld op een verkeerde manier het geluk te bereiken. We denken te veel aan hebben en krijgen, aan veroveren, aan bediend worden door anderen, aan de status die dat geeft. Dat is wat het merendeel van de mensen zelfverwezenlijking noemt. Maar zelfverwezenlijking is geven en dienen.' En hij citeerde wat wij zojuist Jezus in het Evangelie hoorden zeggen: 'Wie onder u de grootste wil zijn, laat hij zijn naaste dienen.' Wie gelukkig wil worden moet zijn ontmoeting met het leven in het teken van de liefde stellen. Al het andere is niet van belang.' Aldus Paulo Coelho. Maar als wij dat doen - dienen, ons leven in dienst stellen van de wereld en van de mensen - moeten wij dan niet een al te hoge prijs betalen? Ja, dat denk ik wel. Door te dienen heeft Jezus zelfs het leven gekost. Maar daarentegen is Hij nu verheven tot aan de rechterhand van God. En van wie kunnen we nu zeggen dat die ooit groter is dan Jezus die alleen maar 33 jaar op aarde geleefd heeft. Zusters en broeders, Zolang wij leven, zijn wij waarschijnlijk op zoek naar geluk, naar een manier van leven dat er toe doet. In het Evangelie van deze zondag hebben wij kunnen zien hoe Jezus, die Zich als de weg, de waarheid en het leven heeft gepresenteerd, ons de weg aantoont om een groot mens te worden: namelijk door te dienen. Zelfs degenen die Hem in Naam niet volgen, onderstrepen deze houding van in het leven staan. Vele christenen, onder andere de patroon van deze kerk, van onze parochie, Franciscus Xaverius, hebben Christus in dienstbaarheid gevolgd. Maar ook vele missionarissen uit onze Lage Landen die decennia terug de wereld waren in getrokken, hebben groot werk verricht. Laten wij op deze missiezondag onze oefening in navolging van Christus en in het dienen met vreugde voortzetten. Laten wij elkaar daarin ondersteunen. Of wij dan rechts of links van Hem zullen zitten, weet ik niet. "Dat wordt gegeven aan hen voor wie dat is weggelegd.' Zelf heb ik alle vertrouwen in de woorden van Jezus. Amen.