Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de andere moeten dienen (2009)

De vrienden van Jezus hebben het nu nog niet begrepen.
We zijn meer dan halfweg in het Marcusevangelie.
In de eerste helft leerden ze Jezus kennen.
Op het keerpunt leren ze Jezus kennen:
Hij zal moeten lijden,
Hij zal sterven.
Maar na drie dagen zal Hij verrijzen.
Dat snappen ze niet.
Ze azen op een belangrijke plaats,
links en rechts van hun meester.

Maar de essentie zit dieper.
Wie Jezus wil volgen, moet dienen.
Echte macht is dienende macht.

En wij?
Hoe dienend staan wij in het leven?
Welke macht jagen wij na?
Heersende macht of dienende macht?
Hebben wij zijn boodschap begrepen?