Parochiefeest van Sint Franciscus in de Franciscusparochie in Oosthuizen (2009)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 194 niet laden

OPENINGSWOORD

De meeste mensen voelen liefde voor hun broers en zussen. Er kan weleens een ruzietje zijn, onenigheid, maar het is je familie. Je voelt je één. Je hoort echt bij elkaar.
Lieve kinderen, hoe ging Sint Franciscus om met de aarde, met de bomen en de bloemen en de dieren? (beschouwde ze als zijn moeder, als zijn broeder en zijn zuster). Hij voelde een grote liefde voor hen. De aarde maakt dat hij kan leven, dat hij voedsel krijgt: Dank je wel, moeder aarde. De bomen geven hem zuurstof: Dank je wel, broeder boom. De bloemen geven hem vreugde: Dank je wel, kleine zusjes van mij. Het water geeft hem leven en frisheid: Dank je wel, zuster water. Denken jullie dat Franciscus ooit een papiertje op de grond gooide, op de aarde? Nee, zij was zijn moeder. Je gooit toch geen afval op je moeder. Denken jullie dat Franciscus ooit expres een bloem kapot trapte? Nee, je trapt toch ook je zusje niet kapot.
Zo ging Franciscus met de natuur om. Hij wist dat alles hem door God was gegeven om hem en de andere mensen gelukkig te maken. Hij zag ze als zijn moeder, als zijn broeders en zijn zusters. En zo ging hij ook met alle mensen om. Alle mensen waren zijn familie.
Wij hebben het weleens anders gedaan, dat wij niet zo liefdevol met God en de mensen en de natuur zijn omgegaan. Vragen wij vergeving en beloven wij het voortaan beter te doen. Dan wordt het leven weer een stukje mooier en mogen wij als beloning later ook naar de hemel.

PREEKJE

De werkgroep familievieringen heeft me gevraagd het nog even over een heel bijzonder aspect van Franciscus te hebben. Bij Franciscus denken veel mensen meteen aan dierendag, maar Sint Franciscus is veel meer dan dat. Hij was allereerst een supergoede vriend van Jezus Christus. In alles probeerde hij Jezus na te doen. Hij hoort echt bij de allerbeste vrienden van Jezus.
Onze Nederlandse volleybaldames horen ook bijna bij de besten. Ze zijn door naar de finale van het EK. Wat krijgen ze als ze winnen? (beker, medaille). Maar wat kun je al op aarde krijgen als je bij de beste vrienden van Jezus Christus hoort? (Liefde, vrede, blijdschap, kracht). Dat klopt. Maar voor sommige van zijn aller- allerbeste vrienden heeft Jezus Christus een heel bijzondere, eigenlijk een beetje een eigenaardige hoofdprijs. En dat zijn zijn vijf heilige wonden.
Wat kwam er voor Jezus op aarde het eerste: zijn lijden en zijn wonden of zijn preken en zijn wonderen? Eerst hield Hij zijn preken en deed Hij wonderen, zorgde Hij voor de zieken en de armen. En toen is Hij aan het kruis gestorven en kreeg Hij zijn wonden, vooral die vijf in zijn handen en voeten en zijn zijde. Franciscus heeft zo geweldig goed zijn best gedaan om Jezus Christus na te doen in het eerste - de zorg voor de zieken en de armen, hij leefde ook zelf straatarm, gaf alles weg - dat Jezus Christus op een goede dag tegen hem zei: jij hebt zo goed je best gedaan in het eerste, dat jij van Mij nu ook het tweede krijgt, je mag Mij nadoen in het lijden. Je mag met Mij meebetalen om het kwaad van de wereld goed te maken.
Toen Jezus aan het kruis hing deden die wonderen natuurlijk heel erg pijn en dat was bij Sint Franciscus ook zo. Maar toen Jezus eenmaal was gestorven en weer levend geworden, deden die wonden toe nog pijn, denken jullie? Nee, toen Jezus zich na zijn verrijzenis aan de apostelen en aan andere mensen liet zien als de levende liet Hij hun zijn wonden zien als teken dat Hij het echt was, de gekruisigde, maar kijk, zegt Hij, nu heb Ik de dood overwonnen. De wonden van Jezus zijn een herinnering aan wat de mensen Hem hebben aangedaan, maar Hij heeft laten zien dat hij sterker is dan het kwade.
Franciscus weet, kijkend naar de wonden in zijn handen en zijn voeten en zijn zijde, dat hij Jezus in alles mag nadoen en dat hij, als hij het volhoudt, Jezus ook mag navolgen in zijn verrijzenis en dat hij in de hemel heel erg dicht bij Jezus mag zijn.
De kerk bestaat al 2000 jaar en ik weet niet hoeveel mensen die wonden van Jezus hebben gekregen, maar het zijn er maar heel weinig. Betekent dat, dat andere mensen niet bij de aller- allerbeste vrienden van Jezus horen? Nee, van de meeste van zijn vrienden vraagt Jezus Christus wat anders. Moeder Teresa van India hoorde ook zeker tot de allerbeste vrienden van Jezus, maar voor haar had Hij een andere taak weggelegd: zij moest van 's morgens vroeg tot 's avonds laat en tot en met de laatste dag van het leven zorgen voor de zieken en de armen en de stervenden. En zo vraagt Jezus van iedereen weer wat anders.
Kunnen wij Jezus en Sint Franciscus toch een beetje navolgen in het dragen van lijden? Ja, soms hebben wij ons pijn gedaan en in plaats van te mopperen kunnen wij dat aan God geven. Soms moeten wij dingen doen, die wij niet zo leuk vinden. In plaats van te mopperen kunnen wij dat aan God geven. Als wij minder mopperen en meer aan God geven, wat komt er dan meer in de wereld? (Vrede).
Lieve mensen, groot en klein, denken wij daar aan: Franciscus was een man van vrede. Hij hield van alles en van iedereen, vooral van God. En als hij wat te lijden had, mopperde hij niet en gaf het aan God. Proberen wij ook zo te zijn. Amen.