Echtberuk wat is dat ?

Echtbreuk wat is dat ?

Als een vliegtuig is neer gestort of schip gezonken, onderzoekt men minutieus de oorzaak van dat ongeluk. Het is wonderbaarlijk hoe men in die puinhoop vaak volhoud en de oorzaak vindt. Een haarscheurtje veroorzaakt door metaal moeheid, of een andere futiliteit. Als het lek boven water is vraagt een commissie zich af hoe die breuk kan worden voorkomen of beheerst. De schuldvraag wordt gesteld door het Vox populi de stem van het volk klinkt. Is het eigenschuld?, schuld veroorzaakt door een ander? of was het een “act of God” bijvoorbeeld door extreem weer. Bedenk dat wanneer u met de vinger, pink of middel vinger ergens op wijst er 3 vingers naar u wijzen! Om de waarheid te vinden gebruikt men een BAAR = Business  After Action Review Dit is een management tool die de volgende werkwijze (modus operandi) volgt en focust op de vraag wat ging er goed en waar is er ruimte voor verbetering!  Transport van A naar Beter wordt steeds veiliger door deze smadelijke lessen.

Hoe anders is dat -tegenwoordig?- als andere “dingen” menselijke relaties op de klippen lopen of breken. Zelfs als er maar een zuchtje tegenwind is. Men(s) is aan niemand verantwoording schuldig.

Baad het mij niet, dan schaad het mij niet denkt men. De Koning van de onbaadzuchtige liefde Jezus zelf gedraagt zich als een klein kind en loopt vrolijk nadat hij van ZIJN kruis kwam en zelfs morsdood leek zelfs met open armen door twee gesloten deuren. In de geloofsbelijdenis buigt men bij de woorden bij de woorden Hij is gekruisigd,  Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. En is MENS geworden, STILTE … en wij richten ons pas weer op bij de woorden Hij werd voor ons gekruisigd…!

Na je kruis aanvaard te hebben richt je je weer op!  Wie heeft die beeldtaal ooit zo bedacht. Daar voor hoeft – je relatie- niet dood te zijn. Je bent hier toch nog! Veel mensen vinden het ongelofelijk dat je kunt opstaan als je voor iedereen echt morsdood lijkt. Hoe simpel is het dan nog als je nog leeft. Dat is helemaal geen wonder of een gunst Neen zelfs KINDERLIJK eenvoudig om over je eigen schaduw heen te stappen. Jezus zegt letterlijk “Laat die kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen. Want aan hen die zijn zoals zij behoort het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal er ZEKER niet binnengaan.” Kinderen laat je geen zware lasten dragen. God doet dat zeker ook niet. Toch twijfelt en treuzelt een mens als de relatie haarscheurtjes begint te vertonen en hoop vervliegt. Die lichtjes van hoop die God in zijn goedheid langs onze weg heeft opgesteld, en keer op keer onze vrees wegneemt als we twijfelen aan de liefde, zodat wij onze tocht kunnen voort zetten omdat wij weten dat aan het einde van de weg het licht van de eeuwige liefde op ons wacht, omarmt en zegent en ook nog eens met zijn hand op je schouder klopt, en die om je schouder legt. Hij die ook glimlacht als je eens een potje breekt. Juist dan verbreekt hij niet zijn relatie en maakt ons beter. XXX Treutel