Ik wil Jezus niet verlaten, vanwege Judas

In het evangelie, vraagt Jezus zijn leerlingen:
Wie zeggen de mensen, dat ik ben?”

Uit de antwoorden blijkt duidelijk, dat er verschil van mening is.
Ook onder zijn eigen leerlingen.
Niet iedereen heeft het juiste beeld van Jezus en zijn Kerk.
Begrijpen wij, Jezus en zijn Kerk?

Dezer dagen vroeg iemand mij:
Hoe kunt u toch trouw blijven aan de Kerk, na al die berichten over misbruik?
Mijn antwoord is: Ik wil Jezus niet verlaten, vanwege Judas.

De Kerk heeft mij nooit geleerd, om slechte en verkeerde dingen te doen.
Jezus is zo barmhartig. Hij geneest iedereen die Hem daarom vraagt.
De leer van de Kerk is juist: doe goed aan ieder ander. Zondig niet.
Ik wil u een klein verhaaltje vertellen.

Er was eens, een goddeloze zeepfabrikant.
Hij was bevriend met een gelovige en godvrezende man.
Die verkondigde graag het evangelie.
Tijdens een wandeling zèi de zeepfabrikant:
"Rondkijkend in de wereld van vandaag,
zie je voornamelijk kwaad en goddeloosheid.
Mensen doden elkaar genadeloos; vrouwen en kinderen worden misbruikt.
Het evangelie, waar jij in gelooft, heeft niet veel goeds gebracht."

Zijn gelovige vriend, gaf echter geen antwoord op deze opmerking.
Totdat ze een kind zagen, dat in de modder speelde.
Het had zich, bevuild en zat helemaal onder de modder.
Kijkend naar al die viezigheid,
zag de gelovige vriend daarin zijn kans, en zei:
“De zeep die jij maakt, heeft niet veel goed gedaan.”
De zeepfabrikant zei: “O, maar dat is niet eerlijk, om dat zo te zeggen.
Zeep is alleen nuttig, wanneer het wordt gebruikt.”
Precies,” zei de gelovige vriend,
“Het evangelie dat ik preek, heeft alleen effect, of is doeltreffend,
als wij het ook, in praktijk brengen.

Nu is het de vraag:
is het woord van God, betekenisvol in ons leven?
Of laten wij het ongebruikt?
En blijven wij daarom vervuild in zonde, en onrein in levensstijl steken?
Jezus heeft alles, welgedaan, en gaf het goede voorbeeld.
Als iemand in de fout gaat, ligt dat niet aan Hem of aan de Kerk.
Maar wel, aan de persoon in kwestie zelf.
Zoals iemand die zich heeft bevuild,
niet de schuld kan geven aan de zeep, als hij die niet gebruikt.
De Kerk als instelling, draagt bij aan het welzijn, en het geluk van de mensen.

Zoals een ziekenhuis.
Wanneer een arts bewust een fout maakt, moet hij worden gestraft.
Maar het ziekenhuis, dat er is, ter wille van de gezondheid van velen,
dat sluiten we dan toch niet? Zo ook in de Kerk.
In de eerste lezing horen wij Jesaja zeggen:
“God de Heer zal mij helpen: daarom zal ik niet beschaamd staan.”
God de Heer spreekt niet alleen tot Jesaja,
Hij spreekt tot alle mensen, dus ook tot ons.
Jesaja, reikt ons beelden en visioenen aan.
Als visioenen verdwijnen, sterft het volk.
Ook wij, moeten het visioen van Jesaja, blijven vasthouden.
Ondanks alle stormen, die ook, het schip-van-de-Kerk-van-nu, belagen.

Vrees niet,” : zegt Jezus bij herhaling.
Hoe stond het vorige week ook al weer in het Evangelie?
Buiten zichzelf van bewondering zeiden de mensen:
“Hij heeft alles goed gedaan, Hij maakt, dat doven horen en stommen spreken.”

Als we rondkijken in de wereld,
dan heeft de Katholieke Kerk, nog steeds, veel goeds gedaan.
Vooral in zorg en onderwijs,……ook in Nederland.
Wereldwijd, stond de Katholieke Kerk hierin, vooraan.
In het verleden. En ook nu nog.

Zusters en broeders, Jezus vraagt ons altijd opnieuw: ‘Wie ben Ik voor u?
Ben je bereid Mij te volgen, in goede en kwade dagen?
Wil je mijn gebod van liefde en vrede, in alle omstandigheden naleven?’
Ook, wanneer die in mijn leven, dikwijls heel anders zijn.
Ook, wanneer het instituut Kerk, … me soms zelfs, tegen de borst stuit!
Want, het zijn eenlingen, priesters, paters en nonnen,
die omwille van eigen lust, zich hebben vergrepen.
Laten we dat vooral, voor ogen houden.
Zij moeten daarop wel, worden aangesproken.
Ook, in en door de Kerk.

Laten we in ons antwoord nooit vergeten, wat Jesaja daarover zegt:
Wat er ook gebeurt, God de Heer zal mij helpen.’
We staan er dus nooit alleen voor, en dat is een mooie zekerheid.
En ik, ik wil me houden aan de hoop,…. aan Jezus’ belofte.

Ik wil Jezus niet verlaten!
Zeker niet,… vanwege Judas.
Amen. 

INLEIDING

In de tweede lezing, nodigt Jacobus ons vandaag uit,

om ons geloof levend te houden.

Want, zo verzekert hij ons:

“het geloof, op zichzelf genomen,

zonder zich in daden te uiten, is dood.”

En daarom worden wij uitgedaagd

om dicht bij Jezus te blijven, en zijn voorbeeld te volgen.

Wanneer, wij daarin tekortgeschoten zijn, vragen wij om vergeving.

Voorbede

Pr :- Met groot vertrouwen bidden wij tot God, onze hemelse Vader.

  • Voor de Paus, de bisschoppen en de priesters, dat zij het Godsvolk voorgaan met een boodschap van hoop en verzoening. Laat ons bidden:

  • Voor ons hier bijeen: dat we elkaar trouw helpen in het zoeken naar het volbrengen van Gods wil in ons dagelijks leven. Ook voor alle mensen die hier niet zijn en toch rekenen op ons gebed. Laat ons bidden:

  • Voor allen die vastzitten in zonde en slechte gewoonten; dat zij vrij mogen worden door verzoening met de Vader en de Kerk. Laat ons bidden:

  • Voor allen die zinloos moeten lijden onder ziekte of geweld; dat zij nooit de moed verliezen en hoop houden. Laat ons bidden:

  • Voor onze dierbare overledenen: dat zij nu voor altijd gelukkig mogen zijn in het Huis van de Hemelse Vader. Wij bidden speciaal voor de intenties van de parochie… Laat ons bidden:

Pr :- Barmhartige Vader,

help ons om Uw wil te volbrengen in ons dagelijks leven.

Geef ons Uw liefde, als een steun,

opdat ook wij bedacht zijn, niet op wat de mensen willen,

maar op wat Gij wilt, naar het voorbeeld van Christus onze Heer. Amen.