Evangelieprikje 2015

Wat moet je doen, niet doen als je iemand graag ziet? Mensen die zich vandaag deze vraag stellen kunnen terecht in de bibliotheek of vinden ontelbaar veel tips op het internet. Of al dat geschrijf je verder helpt, is een andere zaak, feit alleen is dat er heel wat mensen pogingen doen om onwetenden op liefdesgebied wat te helpen. Als er al mensen zijn die daar problemen mee hebben, dan kan je je wel voorstellen dat er nog meer mensen zijn die niet weten hoe ze een wezen dat ze niet kunnen zien of horen toch kunnen liefhebben. Over hoe we God kunnen liefhebben, zijn ook al veel boeken geschreven. Omdat dit probleem niet nieuw is, waren er in Jezus’ tijd al mensen die probeerden mensen te helpen om God te eren en lief te hebben. Ze deden met zeer concrete regels. Wie die naleefde, had God lief. Hoe goed bedoeld dit ook moge zijn, het is zeer gevaarlijk als men een relatie – toch wel iets zeer persoonlijks tussen twee mensen of wezens - probeert in regels vast te leggen. Liefhebben is namelijk zeer persoonlijk. Maar nog gevaarlijker is dat men door al die regels op de duur niet meer weet waarom men die regels volgt en dan is er alleen nog naleving van regels, maar is de liefde ver te zoeken. Over dat gevaar gaat het vandaag in het evangelie. Jezus vreest namelijk dat bepaalde schriftgeleerden nog bepaalde dingen doen uit traditie maar eigenlijk niet meer weten waarom ze het nou juist doen.

De regels waar het vandaag specifiek over gaan zijn de reinheidsvoorschriften. Onze broeders en zusters moslims en joden zijn vertrouwd met rein en onrein, voor ons christenen heeft dat weinig betekenis. Of toch? Op het eerste gezicht lijken die reinheidsvoorschriften voor ons misschien wat belachelijk, maar toch zullen ook wij ons helemaal optutten als wij op bezoek gaan bij een belang-rijk iemand of iemand die we graag hebben. Ook als we gewoon buiten gaan, letten we er toch op dat we toonbaar en deftig zijn, met alle mogelijke variaties. Dat is deels uit zelfrespect maar ook deels uit respect voor de ander(en). Wel, zo willen joden en moslims ook vandaag ‘deftig’ voor God verschijnen. Ze willen rein voor God staan.

Dit evangelie zou ons de indruk kunnen geven dat Jezus die reinheidsvoorschriften maar niets vindt, maar eigenlijk preciseert en verinnerlijkt Hij ze. Het komt er volgens Hem niet op aan uiterlijk rein te zijn, maar wel innerlijk. En met innerlijk onrein bedoelt Hij dat we ons laten drijven door boosheid, angst, kwaadheid, haat, kwade gedachten, ontucht, gemeenheid, enz. ... Wie dus dacht er als christen beter van af te komen dan onze geloofsbroeders en zusters, is er aan voor de moeite. Want je uiterlijk aan bepaalde regels houden, vraagt een inspanning maar innerlijke reinheid waar Jezus naar verwijst vraagt nog veel meer. En volgens Jezus is God vooral met die laatste bezig. Wat daar nog bijkomt is dat God de mens doorziet, je kan je onreine binnenkantjes onmogelijk verstoppen. Het enige wat er dus op zit is er ons bewust van worden en op een of andere manier proberen ons terug rein te maken. Moet dat? Moeten is misschien veel gezegd. In een relatie worden al die negatieve dingen ook best uitgepraat vooraleer ze ontploffen. Niet omdat het moet, maar wel uit respect en liefde voor de ander. Zo is het ook met de innerlijke reinheid, moet dat voor God? Ja en neen. Ja, als je God liefhebt en respecteert, dan probeer je op je innerlijke Paasbest voor Hem te verschijnen. Neen, er staat geen doodstraf op als je het niet doet, maar in een liefdesrelatie is het maar normaal.

En dan komt dus de hamvraag voor ons vandaag: is ons hart rein, nu we hier samen eucharistie vieren en straks de tafel van God naderen? Natuurlijk, we zijn mensen en mensen mensen er op los, maken fouten. Het is niet voor niks dat de eucharistieviering begint met een kyrie. Maar hoe zit het op andere momenten? Waken wij er over om met een zuiver hart voor God te verschijnen? Het is God niet in de allereerste plaats te doen om deftige kledij, die deftige kledij heeft maar zin als ze ons innerlijk weerspiegelt, als we mensen uit één stuk zijn. Ik denk dat we zowel in de eucharistie als in het gewone leven vandaag uitgedaagd worden om ons altijd weer te zuiveren. Er is één schoon-maakproduct dat daar zeer effectief bij is: liefde. Waar liefde in het spel is, krijgen al die negatieve dingen die Jezus opnoemt, weinig kans. Laten we dus bidden opdat onze liefde mag blijven groeien en ook zelf proberen om dat mooie werkwoord te vervoegen in de verleden, de tegenwoordige en de toekomstige tijd.