Keuzes maken (2012)

Er komen weer verkiezingen aan.

Vroeger kreeg je van pastoor of dominee een kant en klaar stemadvies vanaf de kansel.
Gelukkig is dat voorbij. Maar het is wel lastig.

Stemwijzer kan je helpen, maar hoe de Goede keuze te maken in wirwar van beloftes en kreten.
De nieuwe herfstmode hangt in de etalage.
Koop nu, luiden de leuzen, want er is vroeg koop korting.
Je kunt er maar beter bij zijn.
Je moet kiezen of je er wel of niet aan meedoet en wat je dan zult kopen.
Misschien kies je er ook wel voor om even te wachten U moest ook kiezen of U vandaag hierheen zou komen of niet.
Misschien hebt U er niet heel bewust over nagedacht omdat U hier al heel lang iets goeds vindt.
Misschien bent u min of meer toevallig hier, maar ook dan moest U de keuze maken om wel of niet te gaan.
Misschien vanuit een diepe geloofskeuze al lang geleden, maar ook geloof en kerk veranderen door de tijden heen en moet je jezelf steeds opnieuw bezinnen en vraagt het steeds opnieuw een heel bewuste keuze.

In de tijd van Jozua ver voor Christus al ging het net zo.
Jozua spreekt tot de oudsten van Israël en tot de familiehoofden en allen die wat te zeggen hebben en hij zegt: Als je de heer niet verkiest te dienen, kies dan wie U wel wilt dienen.
Misschien wel een andere God of andere God, die van de Amorieten bv.
Jozua laat ze de keuze.
Kies je voor Jahwe, die God die niet in beelden is te vangen, maar die met je meetrekt en houvast biedt of kies je voor de afgoden van die tijd: een gouden beeld of kalf of wat dan ook.
De suggestie van Jozua is duidelijk.
Door zijn vraag worden mensen uitgedaagd weer na te denken, want geloven is en wordt nooit iets vanzelfsprekends.
Het is moeilijk en soms zelfs heel moeilijk om te geloven en te blijven geloven.
Als je veel verdriet overkomt bijvoorbeeld.
Of als zoveel voorgangers in de kerk beschuldigd worden van macht- en kindermisbruik, of wanneer je ziet dat sommige kerken leeglopen en uit de tijd blijken te zijn.
Steeds opnieuw mag je jezelf die vraag stellen. Wil je bij de kerk horen, bij de parochiegemeenschap (ook bij een parochie die met opheffing en sluiting wordt bedreigd) en wat betekent dat dan.

Jezus vraagt het aan zijn leerlingen in het evangelie.
Willen jullie mij volgen of gaan jullie ook weg.
En inderdaad. Jezus populariteit was aan het afbrokkelen.
Hij kreeg steeds meer commentaar. Ze wilden Hem zelfs ter dood brengen. Uit de gratie; uit de tijd.
Daarom ook aan ons die vraag steeds weer opnieuw: Geloof ik en wil ik wel geloven en wat doe ik ermee.
Geef ik houvast en steun zoals ik die ook zo graag wil ontvangen.
Draag ik Gods’ liefde uit naar mijn medemens of verwacht ik alleen maar hulp van boven?
Kies ik voor de plaatselijke geloofsgemeenschap en het samenzijn rond de boodschap van Jezus of doe ik wat me goed uitkomt: een beetje van dit en een beetje van dat.
Jozua stelt zijn volk voor de keuze.
Jezus doet dat zijn leerlingen en zij beiden doen het aan ons.
Het is geen keuze voor één keer zoals bij de verkiezingen, waarin je jezelf eens kunt vergissen of voor een nieuwe herfstgarderobe, die je zomaar kan tegenvallen.
Het is een keuze die we steeds weer opnieuw moeten maken: een levenskeuze elke dag opnieuw.