Kies dan wie gij dienen wilt (Joz. 24,15)

 

Jozua, we kennen hem van het lied “Joshua won the battle of Jericho.”  De verovering van die heel oude stad verliep na een processie van zeven dagen.  De muren vielen zonder gevecht.  Maar dan begon het moorden, zoals het zo zich zo vaak heeft herhaald in de geschiedenis.  Vae victis!

In het boek Jozua gebeuren een serieus aantal veldslagen.  Dat pacifisten het boek links laten liggen, dit kunnen we best begrijpen.  Een weinig zachtaardige God die met de ban dreigt en deze laat uitvoeren!

Jozua is bekend als de veldheer die de zon deed stilstaan (Joz. 10,12-15).  Zo had hij een lange dag om oorlog te voeren.  Met dit bravourestuk heeft hij bijgedragen tot de misverstanden tussen bijbel en wetenschap.  Zijn lange dag werd een argument in de strijd of de aarde al of niet rond de zon draaide.

Het boek Jozua hoort volgens de joodse indeling bij de profetische boeken.  Zij die het boek schreven vanuit de visie van Deuteronomium, benadrukken vooral de boodschap  van het verbond.  God sluit een verbond met zijn volk en verwacht daarvoor trouw.  Ontrouw brengt ellende mee.

Wellicht herinneren enkele toehoorders en lezers zich uit hun catechese van het zesde leerjaar basisschool het verhaal van de landdag in Sichem.  “Tot gemeenschap geroepen”, dit was een Bijbels thema voor de catechese, antropologisch onderbouwd.  Een mens hoort bij vele gemeenschappen, gezin, klas en school, verenigingen, gemeente, leesgroep en sportclub, een kerkgemeenschap.  Geloof vraagt om gemeenschap en leidt tot gemeenschapsvorming. 

Inspecteur Luk Van Herck was hoofdredacteur van het handboek Het Beloofde land.  Bij de uitwerking van het thema “Tot gemeenschap geroepen,” drukte hij zijn voorliefde uit voor het verhaal van de landdag in Sichem.  Misschien zat zijn KSA-verleden met gouwdagen er voor iets tussen. 

We zijn terughoudend  tegenover  massabijeenkomsten met grote proclamaties en waar slogans worden gescandeerd.  Enkele ervan lieten een wrange nasmaak na zoals de partijdagen van de Führer en de massabetogingen voor Mao.  Andere bijeenkomsten gaven een dynamiek aan politieke omwentelingen: de oranjerevolutie, de jasmijnrevolutie, de betogers op het Tahrir plein. 

 

Jezus van Nazareth heeft de massabewegingen niet afgekeurd.  Hij sprak zijn Bergrede uit voor een grote menigte.  Hij heeft veel mensen gespijzigd toen ze hem tot op een afgelegen plek volgden.  Maar hij legt toch meer nadruk op de vorming van een kleine groep en hij rekent op een persoonlijk antwoord.  Als gelovigen samenkomen doet dit deugd.  Als gemeenschap vieren we eucharistie.  Vormelingen van het bisdom Gent komen bijeen op een Bavodag.  Wij kunnen er verwoorden en vieren wat ons verenigt.  De kerk in Brussel bewaart waardevolle herinneringen aan Brussel Allerheiligen 2006 en aan de Europese jongerenontmoetingen aldaar in 2008.  De Taizé-bijeenkomst in Rotterdam 2010 liet sporen na in het Nederlands kerklandschap.  In het Duitse kerkelijke en sociale leven behouden Kirchentage en Katholiekendagen hun betekenis.  De Wereldjongerdagen blijven zuurstofdagen voor jongeren.

De landdag  in Sichem was zinvol.  Hij had plaats op een belangrijk moment.  De Israëlieten hadden al vaste voet in het nieuwe vaderland.  Sommige waren vlug geneigd om de plaatselijke cultus over te nemen.   De dag in Sichem is in het boek Jozua als een vernieuwing van het verbond.  Jozua is de opvolger van Mozes.  Een opvolger en een voorganger, dit is niet altijd gemakkelijk.  Bij Mozes en Jozua verliep dit probleemloos.  Jozua was de medewerker van Mozes.  Deze had hem een nieuwe naam gegeven.  Hij heeft voor Jahweh gekozen en hij hoopt dat de stammen hem zullen volgen.  Hij stelt hun  de vraag wie ze willen dienen.  Het gaat niet over God als een abstract begrip.  Zij die voor een voorouderlijke god willen kiezen en anderen die onder de invloed kwamen van de plaatselijke godheden, zij delen de overtuiging dat de godheid op mensen betrokken is.  Jozua getuigt dat hij en zijn familie gekozen hebben voor de HEER, die Abraham heeft geroepen, die hen uit Egypte heeft bevrijd, en die bij het volk was tijdens de tocht door de woestijn.  Jozua kiest niet voor een abstracte God, maar een God die wegleidt uit verslaving.  Allicht zou Jozua nu om de stammen samen te roepen naar Sichem eveneens gebruik maken van Twitter en Facebook en daar over zijn geloof in de Heer getuigen.

De keuze is vrij.  Maar Jozua en zijn familie geven alvast een voorbeeld.  Als we iets willen lanceren en in beweging komen dan is al reuzenveel als we al op enkelen kunnen rekenen.  Het vergemakkelijkt de keuze.

Wie willen wij dienen?  Een uiterst actuele vraag in het gevarieerd landschap van zinzoekers.  Willen wij behoren tot het volk dat Jahweh heeft samengeroepen?  Willen we deel uitmaken van de kerk?  In Duitsland stijgt het aantal van wie uit de kerk uittreedt en niet langer Kirchensteuer betaalt.  In ons land liet een aantal zich ontdopen, dit is zich laten uitschrijven uit het doopregister.  Daartegenover staan zij die zich laten onderdompelen en hun geloof belijden (www. Laatjedonderdompelen).   Zeg en toon wie je dienen wilt.