Energie vinden (2006)

Sommige mensen werken heel hard. Ze lijken alles aan te kunnen. Overdag een drukke baan. ’s Avonds nog hulp hier en daar en ook nog wat vrijwilligerswerk. In het weekend ligt de tuin te wachten en vraagt het gezin het een en ander; de boodschappen en noem maar op en dan ook nog langs de lijn om de pupillen te coachen en te begeleiden.

Daarvoor is een hoop energie nodig en ergens moet die energie vandaan komen, want een mens lijkt wat dat betreft ook op een auto of een of ander elektrisch apparaat. Er is benzine nodig of elektrische voeding om het een en ander weer op te laden. Mensen doen dat met eten en drinken en overal hoor je, dat je dat met zorg moet doen: genoeg vezels vitaminen en mineralen. Genoeg groenten en fruit. Niet te vet. We weten er alles van.

Maar er is natuurlijk meer. Een mens is niet alleen een apparaat. Een mens is ook en misschien wel vooral geest. Een mens kan nadenken, voelen, maar ook verstand en geest hebben voedsel nodig. Daarvoor zijn tijd en ruimte belangrijk. Eigenlijk voor iedereen. Niemand kan doorhollen zonder eens te rusten en ook de geest, je verstand heeft rust nodig, want zonder rust  raak je letterlijk en figuurlijk buiten adem.

Tot rust en bezinning komen doen we ook hier in onze kerk. We staan stil bij wie we zijn, wat we doen en wat we willen. We nemen een uurtje de tijd om los te komen van het leven van alle dag om te overdenken dat wij mensen niet alles alleen hoeven doen. We lezen het evangelie telkens weer, omdat we geloven dat de boodschap van Jezus ons de weg wijst naar God zelf. Het is een levensprogramma: leven in de geest van Jezus om de weg van God te vinden. Elke dag de tijd nemen om te bidden, om los te komen van alles wat op ons af komt en ervoor zorgen, dat je niet samenvalt met alles wat mensen van je verwachten, met alles

wat mensen je willen verkopen en ga zo nog maar even door. Je wordt niet geleefd, want je leeft vanuit iets anders. Met mooie woorden zeggen we: vanuit Gods’ Geest. Het zijn doorleefde en doordachte woorden uit onze traditie.

Het boek der Spreuken heeft het vandaag over dat als je je onverstand kunt laten varen je zult leven en de weg van het inzicht zult betreden. Onverstandig zijn we natuurlijk als we iets niet altijd even goed kunnen zien  b.v. dat het leven een geschenk is, door God gegeven is, een uitdaging is.

De weg van het inzicht is een lange levensweg waarover ook Jezus het heeft in het evangelie. Met de woorden van Johannes zegt Jezus:  wie  mijn vlees eet en mijn bloed drinkt zal leven tot in eeuwigheid. Je zelf overgeven aan Zijn Woord en je Zijn boodschap eigen maken vraagt tijd ruimte en inzicht maar geeft ook voeding aan je leven. Daarvoor nemen we hier elke keer weer de tijd en de ruimte. We bidden  en zingen  samen om Gods stem te blijven verstaan. Zo wordt ons delen met elkaar van het brood steeds meer een vereniging van Christus zelf met ons eigen leven, zodat het ons blijvend tot voedsel mag zijn. Steeds opnieuw mogen daaruit onze accu opladen. Amen.