Vrouw wijsheid (2006)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 198 niet laden
Menselijke deugden en ondeugden worden in oude literatuur en in middeleeuwse toneelstukken vaak voorgesteld als personen. Denken we bv. aan het bekende toneelstuk 'Elckerlyck'. Zo komen wij bv. ook Vrouwe Fortuna of Vrouwe Justitia tegen. In de heilige Schrift wordt de wijsheid dikwijls verbeeld als een vrouw. - Zo vertelt ons vandaag de eerste lezing over Vrouwe Wijsheid, die haar huis heeft opengezet en mensen uitnodigt om bij haar aan tafel te komen: 'Eet van mijn brood en drink van mijn wijn; laat je onverstand varen en zie wijze mensen te worden', zo zegt zij.

LEVENSWIJSHEID UIT ERVARING

De bijbel spreekt in de eerste lezing van vandaag over levenswijsheid. Die doe je niet allereerst op uit boeken. Ze is vooral een resultaat van ervaring. Wat wij van anderen leren en wat wij zelf meemaken aan lief en leed, en hoe wij daaraan in ons leven een plek weten te geven, dat maakt ons levenswijs. In de eerste lezing vraagt Vrouwe Wijsheid ons, ons te voeden met de dingen waarvan wij echt wijzer, levenswijs worden.

EEUWIG LEVEN

In dezelfde geest vraagt Jezus ons, dat wij, als wij tenminste wijs willen worden, ons voeden met Hem. Hij vraagt dat overigens in woorden die wij nu nog maar moeilijk kunnen verstaan: 'Ik zeg u: als u het vlees van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven'. Met heel moeilijke woorden dus, door de evangelist Johannes ook nog eens bewerkt, zegt Hij: Ik wil helemaal in jullie opgaan; en Ik vraag dat jullie helemaal opgaan in Mij. De kern van deze evangelietekst is: Wie zich voedt met Jezus Christus, kan er langere tijd tegen; zo iemand heeft echte toekomst, eeuwig leven.  

JEZUS: IK BEN HET BROOD OM VAN TE LEVEN

In alle tijden, maar zeker ook vandaag de dag, worden wij mensen gevoed - beter gezegd: overvoerd - met verkeerd voedsel, verkeerde levenswijsheden. Het volk wil brood en spelen, wisten de keizers van het oude Rome al. Een volle maag en op z'n tijd een verzetje hielden het volk rustig. En zo lijkt het nog steeds te gaan. Nogal wat mensen zijn dik tevreden als ze op tijd hun natje en droogje maar hebben, een eigen huis, een mooie wagen, en niet teveel gezeur van anderen aan hun hoofd. Begrijpt u me alstublieft goed, ik gun iedereen van harte alle dingen die het leven in de goede zin van het woord aangenaam kunnen maken. Maar het is niet goed, als wij geen aandacht besteden aan de eigenlijke levensvragen, als wij nooit verder kijken dan de waan van de dag, als wij onszelf en anderen voor de gek houden met geluk dat niet echt is, als wij tezeer aan de oppervlakte leven en ons laten overvoeren door bv. hebbedingetjes. Jezus Messias zegt ons: 'Ik ben het brood om van te leven. Wie zich voedt met het brood dat Ik ben en met het woord dat Ik spreek, heeft eeuwig leven'.
Terwijl ons dagelijks allerlei zogenaamde wijsheid wordt voorgehouden en terwijl wij elke dag allerlei waardeloze kost krijgen voorgeschoteld, vraagt Jezus ons, ons te voeden met Hem. Zoals wij zingen: 'Neemt Gods woord met hart en mond, eet en drinkt zijn nieuw verbond, gedenk uw Heer totdat Hij wederkomt'.