Evangelieprikje 2015

Als we er mogen van uitgaan dat Jezus ons niet wil aanzetten tot kannibalisme, dan kan het niet anders  of we moeten dit evangelie niet letterlijk maar figuurlijk trachten te begrijpen.  Maar dan nog … kan je een mens dan figuurlijk opeten?  Vraag het maar eens aan ouders die na een lange werkdag bijna leeggezogen worden door hun energieke kinderen ’s avonds. Of vraag het eens aan een verliefd maar vermoeid koppel dat helemaal terug opleeft, gewoon door elkaar te zien. Twee voorbeelden die tonen dat wij mensen, net zoals zoveel andere levensvormen, ook maar schepsels zijn die energie nodig hebben om te leven. Die energie halen we voor het grootste gedeelte uit eten, maar veel mensen hebben in de loop der jaren mogen ontdekken dat – om het bijbels te zeggen – een mens niet alleen van brood leeft. Ik denk dat we zelfs mogen stellen dat dit geestelijk voedsel minstens even belangrijk is als het “gewone” voedsel.  

Als we het vandaag hebben over het “gewone” voedsel dan slaan voedingsdeskundigen ons om de oren met allerlei goede raad in een poging ons aan te zetten tot een gezondere levensstijl. Ondanks enige verscheidenheid komt die raad altijd neer op: evenwichtig voedsel, bewegen en veel water drinken. Misschien zijn dat wel drie criteria waar we ook voor het geestelijk voedsel wat kunnen mee doen. Eerste criterium is evenwichtig, alles met ‘te’, of het nu te veel of te weinig is; is  niet goed. Mensen die zichzelf gelovig noemen maar er zich voor de rest niks van aantrekken, zullen weinig voedsel, weinig kracht, weinig inspiratie en begeestering  halen uit hun geloof. In veel gevallen zal het hen veel moeite en energie kosten om dat sluimerend geloof te onderhouden. Maar je hebt ook mensen die met de paus willen concurreren om de titel gelovige van het jaar te winnen. Als het echt extreem wordt, is dat ook niet meer gezond. Pilaarbijters krijgen vroeg of laat last, want zo’n pilaar dat blijft op de geestelijke maag liggen. Andere voorbeelden van onevenwichtig voedsel door godsdiensten vinden we terug in alle vormen van extremisme en fundamentalisme. Het hoeft geen uitleg dat het dit niet is waar Jezus op doelt. Evenwichtig zou hier kunnen betekenen dat je een serieuze poging onderneemt om een geloofsrelatie aan te gaan met God en Jezus zonder daarbij in extremen te vervallen.  Als je geloof je vraagt iets te doen tegen andere mensen, dan zit je op het verkeerde spoor, dat is niet het voedsel dat Jezus ons wil aanreiken.

Een ander kenmerk van een gezonde levensstijl is voldoende bewegen. Misschien wat moeilijk voor geestelijk voedsel? Alhoewel, of het goed voedsel is of niet kan je afleiden uit het feit of het je al dan niet in beweging zet. Wie zich dagelijks voedt met gebed en bijbel, kan niet vastgeroest op zijn bidplekje blijven zitten, we worden ook gezonden naar anderen om broeder en zuster te zijn voor elkaar. Als je geloof je vraagt enkel om te gaan met gelijkgezinden, dan laat je je niet voeden door de Blijde Boodschap. Het evangelie toont ons dat Jezus net opkomt voor mensen die aan de rand van de maatschappij leven en die anderen links laten liggen. Zelfs wie volgens godsdienstige regels niet meetelde, wordt er door Jezus weer bij gehaald.

Het laatste wat je volgens voedselconsulenten nodig hebt voor een gezonde levensstijl is voldoende drinken. Drinken slaat dan niet op alcohol of zoete frisdranken maar wel op het zuiverende water. Dat water moet je lichaam in staat stellen zich te  zuiveren van de vele onzuiverheden die we tot ons nemen. Ook geestelijk voedsel moet ons in staat stellen onszelf te zuiveren. Er moet in ons leven tijd en ruimte zijn voor gebed, bezinning: waarom leven we zoals we leven? Wat voor zin heeft wat ik zeg en/of doe? Kritisch zijn tegenover je eigen levensstijl kan zuiverend zijn , je levensstijl kritisch laten bekijken door anderen kan dat ook.

Drie tips voor gezond geestelijk voedsel dat kan leiden tot een evenwichtige levensstijl. Drie criteria waar de Blijde Boodschap ruimschots aan voldoet. Smakelijk dus!