Zestiende zondag door het jaar (2009)

Goede vrienden,

Ik weet niet of jullie nog gehoord hebben van Abbé Ntumba Faustin ? Hij leeft in Congo en is een zeer goede parochiepriester.

Parochiepriester is eigenlijk niet juist.

Hij heeft 28 parochies. En met een jeep die uit elkaar valt, rijdt hij van het ene dorp naar het andere om over de GOEDE HERDER, JEZUS te vertellen.

Vanmiddag echter zei zijn catechist Apollinaire:

" Abbé Faustin, ik stop. We hebben zo snel gereden, dat onze ziel tijd moet krijgen om ons in te halen. "

" Wat bedoel je ? " vroeg priester Faustin ?

" Wel" zei Apollinaire: " Je rijdt en rotst en je preekt en je doopt,

MAAR JE ZIEL KAN NIET MEER MEE.

RUST NU EVEN UIT en steek de stekker van je ziel IN GOD , DE GROTE BATTERIJ.

Pas dan rijd ik weer verder. Punt !! "

Goede vrienden, zegt Jezus in het evangelie van vandaag niet net hetzelfde aan zijn leerlingen, maar OOK aan ons ? :

" Kom nu zelf eens mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn

EN RUST DAAR WAT UIT . "

Jezus richt ons naar onze diepe kern.

Alice Nahon verwoordt het zo mooi:

" Min de stilte in je wezen; min de stilte die bezielt.

Zij die alle stilte vrezen, hebben nooit hun hart gelezen,

hebben nooit geknield. " Alice Nahon

Goede vrienden, Vlaanderen beschikt over zoveel stilteplaatsen:

Open kerken en kapellen, daar een kaarsje branden, een intentie neerschrijven, even BIDDEN.

Het kan ook aan een landelijk Mariakapelletje.

En dan die tweede zin uit het evangelie van vandaag:

" Toen Jezus aan land ging, zag HIJ dan ook een grote menigte.

Hij voelde medelijden met hen, want zij waren als schapen zonder herder en Hij begon hen uitvoerig te onderrichten. "

Goede vrienden, SCHAPEN ZONDER HERDER !

Mensen op zoek naar een dieper geluk.

Jezus luistert naar hen en spreekt tot hun hart.

Vrienden, Jezus nodigt ieder van ons uit om HERDER TE ZIJN!

Luisteren naar de vragen van kleine kinderen en naar de zorgen van grote mensen, ook op momenten, dat je eigenlijk terecht hoopt,

met rust te worden gelaten.

Toch met heel je hart proberen TE LUISTEREN.

Want ook in onze omgeving zijn er schapen zonder herder die UITKIJKEN NAAR EEN GOEDE HERDER.

Maar we moeten ook voor onszelf zorgen ,

want we zijn ook soms schapen zonder herder.

Mooie en wijze woorden van Phil Bosmans kunnen ons daarbij helpen. Hij schrijft:

KOM ELKE MORGEN met je twee voeten op de grond

en zeg: " Lieve, goede morgen. "

Ik ben blij dat ik leef.

Vandaag geen zuur gezicht. Een triestig gelaat doet niemand deugd.

De zon is er. Het wordt een mooie dag. IK WIL DANKBAAR ZIJN.

M'n hart vrij van haat en nijd.

Elke avond zet ik een punt en draai ik een blad om,

anders zit ik hopeloos vast.

Elke avond geef ik m'n blad af met de goede en kromme lijnen

en met de leegte, die er is.

Ik leg het in de handen van de Vader,

dan kan ik morgen nieuw beginnen.

Als je de goede momenten en de goede dagen in je leven

intens en bewust beleeft en geniet

is er veel kans dat je sterker staat

in kwade momenten en in kwade dagen. Phil Bosmans

 

En Guido Gezelle dicht zo mooi:

Gij badt op enen berg alleen, en...JESU ik en vind er geen

waar 'k hoog genoeg kan klimmen om U alleen te vinden:

De wereld wil mij achterna, alwaar ik ga of sta

of ooit mijn ogen sla; en arm als ik en is er geen, geen een,

die nood hebbe en niet klagen kan; die honger en niet vragen kan;

die pijne en niet gewagen kan hoe zeer het doet !

O leer mij, armen dwaas, HOE DAT IK BIDDEN MOET !

 

Amen. Deo gratias.