God geeft leven (2009)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 594 niet laden

Welkom

Voor jongeren is deze week een brugweek, de examens zijn al voorbij en toch is de vakantie nog niet echt begonnen, want zolang je niet weet hoe goed of hoe slecht je het gedaan hebt... Ook het dochtertje van Jaïrus bevindt zich op een brug, een brug tussen leven en dood. Was ze al dood? Of enkel maar in coma. Ik weet het niet, maar ik weet wel dat het door de komst van Jezus is dat er veel verandert in haar leven.

Inleiding op de lezingen

"de dood is niet door God gemaakt" een wijsheid die Jezus in de praktijk brengt door wat dood is terug tot leven te weken. De tussenzang zingt wat we horen in het evangelie en voor wie het als stripverhaal wil lezen kan op de laatste bladzijde van zijn blaadje terecht .

Een woordje uitleg

Als ik 's morgens naar mijn werk kom gereden luister ik altijd naar radio Klara, sinds enkele weken is er een soort spelletje, woordkramerij, waarin men op zoek gaat naar het woord dat "moeder de taal vergat te baren". Enkel weken geleden ging schrijfster Geertrui Daem op zoek naar een nieuw woord voor het megalomane ‘absoluut'... Ze zegt het als volgt: "Mijn gramschap betreft het constante, oneigenlijke gebruik van een in onze taal niet bestaand draconisch woord, namelijk : absoluut. Daar waar we vroeger genoeg hadden aan een eenvoudige bevestiging als ‘ja', ‘jazeker' of ‘juist', om in dialoog met de medemens onze instemming te betuigen, lijken wij nu bij het confirmeren van onze overtuiging ieder spoor van existentieel menselijke onzekerheid op voorhand te willen uitsluiten, door onze mening te ‘verabsoluteren'. Let daar maar eens op, iederéén neemt dit vreselijke woord voortdurend in de mond. Om de drie zinnen wordt het uit gekraamd door gewone burgers over perslui tot ministeriële hoogheden en zogenaamde ‘woordkunstenaars'. Om de drie regels staat het ergens plompverloren zwart op wit geschreven of gedrukt. Ik durf erom te wedden dat zelfs u zich - mogelijk volkomen onbewust - regelmatig schuldig maakt aan dit flagrante misbruik. Niets is immers absoluut. Met uitzondering van het oneindige heelal en eventueel het muzikale gehoor van één enkele sterveling is alleen God zélf absoluut te noemen, absoluut wel of absoluut niet." Ik stond paf toen ik dit hoorde, je kunt daar inderdaad niet aan twijfelen: ofwel bestaat God ofwel bestaat Hij niet, er is geen tussenmogelijkheid. Eigenlijk geldt dit ook voor vandaag en voor alle wonderverhalen van Jezus. Je mag het zozeer verbloemen als je wil door er een symbolische uitleg aan te geven, of door te zeggen dat het meisje in coma was en dus niet helemaal dood (maar wat moet je dan zeggen van Lazarus die al wat begon te ruiken?). Neen, hier gaat het om een absoluut geloof. Ofwel geloof je dat Jezus iets te maken heeft met het "herstel" van dit meisje, ofwel geloof je dat Hij er niets mee te maken heeft. Jezus heeft voor christenen iets in zich waardoor Hij de essentie van de eerste lezing kan duidelijk maken: "De dood is niet door God gemaakt... Hij heeft immers alles geschapen om te leven." En daardoor kan Hij die spiraal van dood en ondergang omkeren zodat er weer leven mogelijk is. Hij doet dit niet alleen door mensen tot leven te wekken, maar ook door hen te genezen, of door hun zonden te vergeven. In het Oude Testament staat er één verhaal van een dode die tot leven gewekt wordt (door Elia). In het nieuwe testament staan er drie: het dochtertje van Jaïrus, de zoon van de weduwe en Lazarus. Eigenlijk zijn er vier, want we mogen het verhaal van de verrijzenis van Jezus zelf niet vergeten! Het verhaal dat we vandaag mochten lezen heeft, na het paasverhaal, de meeste elementen om mij te bekoren. Ten eerste gaat het om een meisje, iemand die in de joodse maatschappij niet meetelde, maar toch is er een liefde van die vader (en moeder) die zo groot is dat het Jezus beroert, niet enkel omdat het (zoals bij de weduwe) hun dood zou worden als het kind hen ontvalt. Daarnaast gaat het om de kern van wie Jezus is, juist omdat je kunt twijfelen of ze wel echt dood was. Als ze anorexia had zoals sommigen denken, dan zorgt Jezus er toch wel voor dat ze weer wil eten! Wat is dan het grote wonder? Ten derde omdat Hij doordat Hij zegt: "ze is niet dood, ze slaapt" een getuigenis aflegt van een leven na dit leven. Hij helpt ons om hierin te geloven door dit kind terug te roepen van de overkant...
Mag ik nog even terugkeren naar de woordkramerij. Een beetje ontgoochelend, maar het woord dat als winnaar naar boven kwam is: "spoemps". Ik had echter nog een mooie suggestie. In plaats van te affirmeren met "absoluut" kunnen we gewoon ook zeggen: Amen.