Jaïrus en zijn dochtertje (2009)

Het evangelie vertelt over Jaïrus, een man die krachtig in Jezus gelooft.
Hij verkeert in grote nood: zijn  dochtertje ligt op sterven.
Heel zijn vertrouwen stelt hij op die bijzondere man uit Nazareth.
Iedereen trouwens loopt die Jezus achterna en allen vragen zich af:
Wie is Hij toch die man in wie God zelf aan het werk schijnt te zijn.
Jaïrus zoekt Hem op, krijgt Jezus mee naar zijn huis en
daar krijgt hij zijn dochter levend en wel terug.

Jaïrus gaf blijk van groot vertrouwen in de Heer Jezus.
Hij zat in moeilijke omstandigheden, maar toonde een sterk geloof.
Blijkbaar daardoor  mag hij nieuw leven ontvangen.

Ook wij stellen ons de vraag: Wie is Hij toch die Jezus ?
Is Hij echt de Heer van het leven? Is God zelf aan het werk in Hem?


Hebben jullie ook wel eens ervaren dat je Godsvertrouwen bron was van bijstand
in moeilijke omstandigheden, bron van heil, bron van nieuw leven misschien ?
Dat geldt voor ons persoonlijk leven,
voor het leven van onze gelovige gemeenschap
en ook voor het leven van gans de Kerk wereldwijd.

Blijven wij gelovig optimistisch bij alle veranderingen die wij meemaken in de Kerk?
Hebben wij voldoende vertrouwen in de Heer van het leven ?
Wat in mensen leeft aan hoop en vertrouwen, dat schijnt de Heer aangenaam te verrassen
en welwillend in te stellen. Jaïrus' geloof was doorzichtig, zijn leven transparant.
Zoals Jaïrus mogen ook wij ons gelovig vertrouwen naar buiten brengen, 
het niet onder stoelen of banken stekken, maar er openlijk voor uit komen.

Maar of wij nu stil bidden en hopen op persoonlijke bijstand of redding in nood,
dan wel of we bidden zoals Jaïrus en smeken voor de redding van anderen,
de Heer is altijd verrast en gesticht door ons gelovig vertrouwen.
Misschien komt Hij ons vertrouwend bidden helpend of levengevend tegemoet.
En dat kan ook gewoon zijn in onze dagelijkse taken en opdrachten.
Toch moeten wij altijd ons vraaggebed doen met de nederige ingesteldheid van iemand die eindigen
zou met de woorden: 'als het U belieft Heer, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.