Jairus: "De Heer ziet" (2009)

Het evangelie vertelt over iemand
die heel persoonlijk en krachtig in Jezus gelooft: Jaïrus.
Zijn naam betekent: "de Heer ziet".
Hij verkeert in grote nood:
zijn  dochtertje van 11-12 jaar oud ligt op sterven.
Heel zijn vertrouwen stelt hij op die bijzondere man Jezus,
in wie hij God zelf aan het werk ziet.
Hij zet een stap en Jezus gaat mee.
Hij geeft hem zijn dochtertje terug, levend en wel.

Marcus brengt hier een getuigenis van geloof,
een getuigenis van iemand die in moeilijke omstandigheden
blijkt  heeft gegeven van een sterk geloof
en daardoor nieuw leven mocht ontvangen.
Jaïrus mocht dit ervaren. Mag jij dat ook ervaren,
dat je geloof en je Godsvertrouwen bron is van nieuw leven,
ook in moeilijke omstandigheden?
Bij de veranderingen die wij meemaken
in kerk of parochie, blijven wij wel gelovig optimistisch?
Hebben wij voldoende vertrouwen?
Wat in ons leeft aan hoop, moeten we naar buiten brengen
zoals Jaïrus. Zijn geloof is doorzichtig,
zijn leven transparant.
Of we nu zwijgend of met een half geloof
hopen op persoonlijke redding,
dan wel of we bidden zoals Jaïrus en smeken
voor de redding van anderen:
de Heer aanvaardt ons vertrouwen
en komt ons levengevend tegemoet
in onze dagelijkse taken en opdrachten.