Jezus lastiggevallen

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

Het evangelie vertelt niet alleen Jezus' levensverhaal, maar ook dat van heel wat andere mensen. Dankzij de meesterlijke vertelkunst van Marcus kunnen wij ons het levensverhaal van die zieke vrouw bijzonder goed voorstellen. Een slepende en vernederende ziekte heeft haar op de rand van de wanhoop gebracht. Ze grijpt naar elke strohalm om uitkomst te vinden. Die strohalm is nu... de mantel van Jezus. In het gedrang wordt zij niet eens opgemerkt, laat staan dat iemand zou vermoeden war in haar omgaat. Toch speelt het wonder zich daar af: in het diepste, ongekende innerlijk van die vrouw en in die mantel van Jezus. Het wonder, zowel van haar geloof als van haar genezing. Het is zo verborgen dat Jezus haar moet dwingen te spreken. Bevend van angst werpt ze zich voor Hem neer en biecht ze de hele waarheid op. Een verhaal van verborgen dingen in het mensenhart en van ‘Jezus lastigvallen', tot over de grenzen van het redelijke.

Het kaderverhaal over de genezing van het meisje speelt zich wel in de openbaarheid af, maar het gaat evenzeer over ‘Jezus lastigvallen' tot over de grenzen van het redelijke. Dat wordt trouwens letterlijk gezegd: ‘Uw dochter is gestorven. Wat valt u de Meester nog lastig?'

In beide gevallen kunnen wij, hedendaagse lezers, voldoende redenen aangeven om niet naar Jezus toe te gaan. De zieke vrouw stelt een magisch gebaar. Dat vinden wij ongepast. En het meisje is ofwel dood, en dan is geen hulp meer mogelijk, ofwel is het schijndood, en dan is er geen wonder gebeurd. Telkens wijst Jezus op het vertrouwen. ‘Uw vertrouwen is uw redding,' zegt Hij tegen de vrouw, en tot de bestuurder van de synagoge: ‘Heb maar vertrouwen.'

Dat zou wel eens de belangrijkste aanwijzing kunnen zijn die dit verhaal ons te bieden heeft. In noodsituaties zeggen wij heel vlug: ‘Ook God kan daar niets aan doen, dat ligt voorbij de grenzen van het mogelijke en het redelijke, val God daar niet mee lastig. Geen magie! En geen hocus pocus!' Dat zijn terechte bedenkingen. Maar hier doen ze niets ter zake. Waar het op aankomt, is vertrouwen. Grenzeloos vertrouwen in Jezus, de Heer. Dat kan echt wel iets onredelijks hebben. Het echte vertrouwen zegt niet: ‘Val God daar niet mee lastig, laat Hem met rust, want er is toch niets aan te doen.' Het vertrouwen waar Jezus op aanstuurt ligt verborgen in het intiemste levensverhaal van een mens. Niemand pakt daar zomaar mee uit. De genezen vrouw is zo onredelijk en zo ‘magisch' te werk gegaan dat ze het liefst weer in de anonieme massa zou verdwijnen, met een innig dankbaar hart. Maar Jezus dwingt haar alles te vertellen. We kunnen er Hem alleen maar dankbaar om zijn. Zo leren we wat grenzeloos vertrouwen teweeg kan brengen. Jezus is niet gekomen om te zeggen wat God wel of niet kan. Hij is gekomen om lastiggevallen te worden door al wie zijn vertrouwen op God stelt. Als dat vertrouwen grenzeloos is, kent God blijkbaar ook geen grenzen.