13e zondag door het jaar (2000)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 215 niet laden
Broeders en zusters,

Dit weekend las ik een opmerkelijke titel in de krant, een uitspraak van professor Piet Nijs die luidde: “Onze huidige mentaliteit is gevaarlijker dan dioxinekippen”. Het gaat even slecht met ons als met de kippen, zegt de prof. welvaartsdiertjes die overproduceren, overconsumeren, overpresteren en daardoor rondlopen met een mentaliteit die veel gevaarlijker is dan een vracht dioxinekippen. Kinderen worden verkracht en vermoord, gezinsdrama’s en incest zijn legio en dit land kent het op één na hoogste zelfmoord cijfer van Europa”. Professor Nijs beperkte zich in zijn uitspraken tot de relatie tussen man en vrouw in het gezin. Doch iedereen die zijn ogen wat open houdt weet dat deze problematiek veel verder gaat. Onze maatschappij is aggressief, intolerant, en onverschillig.

Om de aggressie goed te voelen, moet je gewoon even met de auto naar Brussel rijden in de spits.

De intolerantie zie je al wanneer enkele kinderen met een bal in de buurt van de tuin komen, als hij er in valt snij ik hem in stukken.

En velen zijn onverschillig als het hen niet persoonlijk aangaat. Als een meisje door een bende wordt gemartelt, kijkt de buurt gewoon toe. Ze hebben schrik om tussen beide te komen.

De schrik zit er diep in.

Schrik dat we iets slecht eten, drinken, inademen, bestraald worden.

Schrik voor diefstal, carjacking, homejacking, gauwdieven, houligans, migrantenbendes.

Schrik dat we onze welvaart zouden verliezen omdat onze fabrieken naar andere landen trekken of omdat men onze Belgische produkten niet meer aanvaard.

Schrik om vluchtelingen - mensen van een andere cultuur - plaats en ruimte te geven om te herademen in een land waar er eens geen oorlog en haat is jegens hen.

Het moet duidelijk zijn dat er voor gelovige mensen geen reden is om schrik te hebben, van wat ook. Het evangelie zei dit op zeer sterke wijze: Wie vader, moeder, zoon of dochter meer bemint dan God, is God niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. Wie zijn kruis niet opneemt, is God niet waardig.

Met andere woorden, een eigen huis, een mooie gezinsvakantie, een suksesvol leven is niet belangrijk voor God.

Wat wel belangrijk is wordt ook duidelijk gezegd: Wie een deugdzaam mens opneemt, zal het loon van een deugdzame ontvangen, en wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.

Jezus vraagt van gelovige mensen een kordate aanpak: het eigenbelang moet terzijde worden gelegd, Christus moet gevolgd worden in hartelijke naastenliefde. Zo staan zelfzucht en zonde meteen buiten spel, en is er ook geen reden meer om schrik te hebben dat je iets verliest.

Vandaag is de omhaling bestemd voor steun aan de vluchtelingen opvang hier in Turnhout. Jezus koos ervoor om mensen die in de steek gelaten werden, die op de vlucht waren, een nieuwe kans te geven. Dit is één van de meest praktische opdrachten die Jezus ons in zijn evangelie voorhield.

Het Vlot is de vrijwilligersorganisatie van de Turnhoutse raad van kerken, die mee op weg gaat met de vluchtelingen. De eersten kwamen uit Roemenie, de volgende groep kwam overwegend uit Afrika, nu arriveren er de eerste mensen uit Kosova. Allemaal mensen die hun eigen leed hebben geleden. Allemaal mensen die ons verhalen vertellen over de oorlog en vervolging in hun land. Er zijn op dit ogenblik meer dan 20 conflicten aan de gang. Van Sierra Leone naar Sri Lanka, van Eritrea naar Libanon. Mensen moeten ook soms omwille van hun overtuiging hun land ontvluchten, omdat ze anders de gevangenis in moeten of zelfs gedood worden.

Zulke mensen een nieuwe kans geven is geloven in de waarde van Jezus’ boodschap. Het vlot is er voor deze mensen. Wanneer wij in de omhaling een beroep doen op uw milde gift, dan willen wij er alleen maar vor zoorgen dat wij Jezus’ woorden begrijpen wanneer Hij zegde:

Ik was een vluchteling en jij hebt mij opgenomen.