12e zondag door het jaar (2009)

Goede vrienden,

Op de drempel van de grote zomeruittocht, van de grote vakantie,

klinkt het Woord van de Heer vandaag:

" LATEN WIJ OVERSTEKEN. "

Inderdaad, weg uit de drukte en de beslommeringen van het gewone leven...Ver weg, maar ook héél dichtbij, kunnen wij tot rust komen: die RUST waaraan onze zenuwen en ons hart zo'n behoefte hebben.

Het vraagt inspanning ons te ontspannen, ons echt VRIJ te maken, ballast los te laten en OVER TE STEKEN.

" Wanneer steek je eens over ?" zeggen de mensen.

Wanneer verlaat je eens je vertrouwde omgeving, je huis, die zorgen van elke dag, die ruzie, dat verdriet, dat piekeren en niet kunnen loslaten, die bladzijde niet kunnen omslaan.

" Het gaat niet meneer, ik geraak er maar niet uit, ik heb zovéél tegengekomen..."

Goede vriend, juist DAN, zegt Jezus TOT JOU vandaag: " STEEK OVER - STAP IN DE BOOT -WAAG DE OVERSTAP

 

Over een zee van moeilijkheden. En je waagt de overtocht.

Je zet een nieuwe stap in je leven. Je kiest een beroep. Je hebt werk.

Je stapt in de huwelijksboot. Of je bent reeds veel ouder. Je bent op pensioen. Of je komt misschien alleen te staan in het leven.

En bij je huwelijk zei de priester of diaken:

" Je stapt nu in de huwelijksboot, maar je vaart niet alleen.

God stapt mee in de boot, in GOEDE, maar ook in KWADE dagen !"

En er kwamen mooie dagen en er was zon.

Maar plots stak de wind op, er was tegenwind en hoge golven van moeilijkheden, van verdriet en tegenslag.

Er kwam storm op het meer, zegt het verhaal vandaag...

Ook in de grote wereld en ook in de kerk kwam er storm en tegenwind zoals in de eerste tijden van de kerk.

En angst beknelt ons hart...En we roepen het uit:

" HEER, REDT ONS, WIJ VERGAAN..."

En het is alsof Jezus slaapt...aan de achtersteven van de boot...

" MEESTER, RAAKT HET U NIET DAT WIJ VERGAAN ? "

Crisis in de wereld. Crisis in de kerk. Crisis in het gezin.

Bij de jeugd. Crisis in het hart van de mens .

We leven te snel. Jachten en jagen is ons lot. We werken ons krom.

We amuseren ons dood. Zou het kunnen dat we het wezenlijke,

ONS WORTELS verloren zijn ?

EN GOD ZWIJGT. EN JEZUS SLAAPT.

De stormen brengen het échte leven in gevaar. Angst overspoelt ons.

Maar de HEER spreekt Zijn Woord van vrede ! En HIJ zegt:

" WAAROM ZIJT GIJ ZO BANG ? VREES NIET " zegt Jezus.

Hij raakt niet in paniek bij tegenwind.

Hij weet God, Zijn Vader, in het leven nabij, bij tij en ontij.

En Hij kent God bij Zijn naam: IK - ZAL - ER - ZIJN !!!

Die naam vergeten de leerlingen van Jezus -en ook wij - voortdurend, en daarom zegt Jezus:

" KLEINGELOVIGEN HOE IS HET MOGELIJK

DAT GIJ NOG GEEN GELOOF BEZIT !! "

Goede vrienden, oversteken. Naar de andere oever varen. Loslaten.

Die bladzijde omdraaien. Opnieuw beginnen. Vergeven.

Want ook wij hebben ons kleine kanten !! Fouten zie je dik, als de LIEFDE dun is, zegt bond zonder naam. En die andere spreuk zegt:

Voor mij hoef je niet volmaakt te zijn !!

En vrienden, een leerling van Jezus is ook geroepen anderen te helpen oversteken, anderen te bemoedigen.

Want God behoedt je niet VOOR alle lijden, maar IN alle lijden is HIJ AANWEZIG.

BIJ ELKE DEUR DIE DICHTGAAT, MAAKT HIJ EEN VENSTER OPEN.

Met de leerlingen uit het verhaal van vandaag zeggen wij dan:

"WIE IS HIJ TOCH, DAT ZELFS WIND EN WATER HEM GEHOORZAMEN ? "

En ik eindig met wijze woorden van Phil Bosmans van B.Z.N., hij zegt: " Lieve medemens, neem je tijd om gelukkig te zijn. Vind je het zo gewoon, zo vanzelfsprekend, DAT JE LEEFT, dat je leven mag, dat je tijd krijgt om te zingen en te dansen, om gelukkig te zijn?

Waarom je een massa zorgen maken om dingen van jaren geleden of om dingen van morgen en overmorgen. Waarom ruzie maken en je vervelen...en slapen als de zon schijnt ?

NEEM RUSTIG JE TIJD OM GELUKKIG TE ZIJN ..."

Phil Bosmans . Amen. Deo gratias.