4de adventszondag (2008)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 194 niet laden

OPENINGSWOORD

Broeders en zusters, welkom op deze laatste zondag van de advent. We zullen strakjes in de tweede lezing een woord horen waarvan we misschien denken: "Prima, kinderen moeten dat doen". Het gaat om het woord ‘gehoorzaamheid'.
Maar Paulus, die in zijn brief aan de christenen van Rome over dit onderwerp spreekt, had het niet alleen over kinderen, maar over de gehoorzaamheid aan het geloof.
Een mens kan uit zichzelf maar heel weinig over God te weten komen. Als je heel goed nadenkt over de schepping, dan zou je tot het inzicht kunnen komen dat er wel een God moet bestaan, die op een of andere manier dit alles heeft geschapen, en dat Hij dus ook wel een liefdevolle God moet zijn, anders had Hij ons dit alles niet gegeven, maar al het andere dat wij nu van God weten, weten wij alleen maar, omdat Hij zichzelf via zijn profeten en vooral via zijn Zoon aan ons bekend heeft gemaakt. Wij zeggen dan dat wij een ‘openbaringsgodsdienst' hebben.
Ons geloof, beste medegelovigen, is niet door een stel knappe koppen verzonnen, nee, het is ons door God zelf gegeven en daarom moeten wij gehoorzamen, hoe groot of hoe oud wij ook zijn.
Jezus Christus zegt zelfs van zichzelf dat Hij is gekomen om Gods wil te doen. Hij heeft ons in het ‘Onzevader' geleerd om te zeggen dat Gods wil moet geschieden.
Het vraagt een stukje nederigheid, bescheidenheid, om te kunnen erkennen, dat God alles beter weet dan wij. Misschien is onze wereld steeds meer een puinhoop aan het worden, omdat te weinig mensen aan God gehoorzamen, te weinig gehoorzamen aan de natuur, die God in onszelf en de schepping heeft gelegd. Als wij het kreunen van de natuur niet horen, maar haar blijven uitbuiten, gaat de hele aarde en ook wijzelf ten onder. Als wij God niet horen, gaan wij innerlijk ten onder. Vervreemden mensen steeds meer van God en van elkaar.
Vragen wij vergeving voor de keren dat wij niet gehoord hebben, voor de keren dat wij te weinig bescheiden zijn geweest en onszelf op de voorgrond hebben gezet.

OPENINGSGEBED

Laat ons bidden. Verborgen God, Gij kent ons, Gij weet hoe blind wij zijn voor uw nabijheid, hoe ver wij nog verwijderd staan van U. Onthul ons uw aanwezigheid, breng ons tot de gehoorzaamheid van het geloof, en roep ons tot de gemeenschap van Jezus Christus, onze Heer. Die met U leeft en heerst ... . Amen.

PREEK

Broeders en zusters, in de eerste lezing hoorden wij over koning David, die op een dag van plan was om voor God een tempel te bouwen. Maar nog dezelfde nacht kreeg de profeet Natan de opdracht tegen David te zeggen, dat dat niet de bedoeling was. God zou voor David een huis bouwen. Zijn troon zou vaststaan tot in eeuwigheid.
Het is toch wel gemakkelijk om zo'n profeet in huis te hebben. Je bent van plan om een bepaald communieproject aan te schaffen en God stuurt meteen iemand naar je toe, die je op een nog veel mooier en beter project wijst. Uit onszelf weten wij maar weinig. Het meeste leren wij van anderen. En wat zou het niet makkelijk zijn als God ook rechtstreeks - of via een profeet - tot ons sprak, zodat wij altijd zijn wil konden doen en altijd zouden weten wat in een bepaalde situatie het beste is.
Informatie, kennis, is ontzettend belangrijk. Voor wie niets van computers en internet weet: stel je voor dat je een branderig gevoel in je slokdarm hebt. Je denkt: wat is dat? Zal ik de dokter opbellen? Je kunt ook eerst even op internet kijken. Je typt de woorden ‘slokdarm' en ‘branderig gevoel' in en je krijgt binnen twee seconden een hele serie artikelen over wat er aan de hand kan zijn, over wat je wel of niet moet eten. Reuze handig. Maar zo zou het ook makkelijk zijn een soort internetverbinding met de hemel te hebben.
In de tweede lezing spreekt de apostel Paulus over het bevestigd worden in het evangelie. ‘Bevestigen', dat is verklaren dat iets is zoals wordt gezegd, maar ‘bevestigen' betekent ook ‘vastmaken'. Door het doopsel en vormsel en door iedere communie worden wij bevestigd, vastgemaakt aan, verbonden met het evangelie, de Blijde boodschap van Jezus Christus. Zoals Hij werd bevestigd, vastgemaakt, aan het kruis, zo worden wij verbonden met het evangelie. Niet dat wij het evangelie op zak dragen, maar zijn Geest is in ons. De heilige Geest, die aan de apostelen het evangelie heeft gegeven, geïnspireerd, leeft en werkt ook in ons. Hij leert ons dezelfde waarheden.
In het evangelie van vandaag hoorden wij hoe sterk de heilige Geest op een mens kan inwerken. Maria werd er zwanger van, letterlijk. Zij bracht een goddelijke Zoon ter wereld. Andere mensen werden door de inwerking van de heilige Geest van een ziekte genezen. Dat gebeurde in Jezus' tijd. Dat gebeurt in onze tijd ook nog af en toe. Denken wij maar aan Lourdes waar in de loop van 150 jaar toch heel wat wonderbare genezingen hebben plaatsgevonden. Weer anderen kregen door de inwerking van de Geest vergeving van zonden, of bevrijding uit de macht van een boze geest.
Broeders en zusters, ik probeer iedere avond twee bladzijden uit de bijbel te lezen. Laatst had ik de hele bijbel uit en ben weer opnieuw begonnen. Je doet er zo een paar jaar over om de hele bijbel één keer te lezen, maar in de loop van je leven krijg je wel een grote bijbelkennis.
Waarom is dat zo belangrijk? Wel, allereerst laat je God zien, dat je zijn Woord belangrijk vindt. Als je van iemand een brief krijgt, dan is het toch wel een teken van liefde als je die brief goed leest. Door de Bijbel te lezen laat je zien, dat God voor jou belangrijk is.
Waarom is het nog meer belangrijk? Als je veel bijbelkennis hebt, en er gebeurt iets in je leven, dan laat Gods Geest als het ware een belletje rinkelen. Als je iets moois hebt gekregen of meegemaakt, dan laat God je denken aan het verhaal van de tien melaatsen. En dan vraagt Hij: Ben jij iemand, die bedankt voor deze gave of vergeet jij net als die negen melaatsen om Mij te danken?
Als je in je leven door mensen wordt aangevallen, dat kan ook met woorden, dan laat God je denken aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Een koopman werd aangevallen door rovers, maar er kwam iemand langs, die hem oppakte en verzorgde. Zo zal er - als je op God vertrouwt - ook voor jou iemand komen om te helpen. Houd dus de moed erin.
Als je een grote financiële strop hebt, dan kan God je laten denken aan Jezus' uitspraken over Gods liefde voor de bloemen op het veld en de vogels in de lucht. Als Hij voor hen al zo goed zorgt, zal Hij jou dan vergeten!?
Als jijzelf of een dierbare van je komt te sterven, kan Gods Geest je laten denken aan dat dochtertje van Jaïrus, dat door Jezus uit de dood werd opgewekt. Zo zal Hij ook jou en je dierbare opwekken ... in het volgende leven.
Broeders en zusters, een internetverbinding kan binnen twee seconden antwoord geven op vele vragen, maar niet op de vraag wat God wil. Daarvoor hebben wij zijn Woord. Het gesproken Woord, de Bijbel. Het levende Woord, Jezus Christus. Letten wij altijd heel goed op tijdens de voorlezing uit de heilige Schrift, de Bijbel. Proberen wij ook zelf thuis iets te lezen. Dan worden wij bevestigd in het evangelie. Dan komt Gods kracht, Gods liefde, Gods wijsheid in ons en vinden wij het antwoord op vele vragen.

SLOTWOORD

Broeders en zusters, het soefisme is een mystieke traditie, die zijn oorsprong heeft in de vroege Islam.
Nu was er eens een wijze soefimeester, die het gesproken woord als een vorm van geneeskracht beschouwde. Eens daagde een nogal nuchtere man hem uit of hij echt geloofde dat woorden geneeskracht hadden.
De wijze soefimeester antwoordde - zeer tegen zijn gewoonte in - met een botte vraag: "Wie bent u om zo'n domme vraag te stellen?"
De nuchtere man voelde zich nu beledigd en vroeg: "Hoe kan een soefi zo grof zijn?"
De wijze soefimeester zei toen: "Als grove woorden u zo pijn kunnen doen, waarom twijfelt u er dan ook dat er ook woorden zijn, die kunnen genezen?"
Broeders en zusters, Gods Woorden kunnen genezen. Johannes, de vierde evangelist, begint zijn evangelie met de volgende zin: "In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God". Jezus spreekt niet alleen woorden, Hij ìs het Woord, het levende Woord dat altijd blijft, altijd waar is. Wij kunnen ons weleens vergissen. Hij niet. Wie Hem volgt, zit altijd goed.
Proberen wij dikwijls even in de bijbel te lezen. Wat zou het niet goed zijn om iedere dag te beginnen met een stukje uit de bijbel, al is het maar 5 minuten. Wie de dag met god begint heeft een betere dag.