Lc 1,26-38 Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden

We blijven even stilstaan bij vers 35.  Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.

Heilig, wat betekent het eigenlijk. Soms lijkt het ons zo ver weg.Iets niet van deze wereld . Wat kunnen wij daarmee in ons dagdagelijks leven.

Jezus is heilig, wij kunnen daar niet aan tippen.

In  Genesis lezen we dat mensen zijn gemaakt naar Gods beeld . Dus zijn we dan ook een beetje heilig? Het is niet gemakkelijk dit te begrijpen.

Ook in de brief van Paulus aan de Galaten hoofdstuk  3 lezen we vers 26] want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. [27] U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed, tot daar de tekst.

één worden met Christus, omkleden met Christus , betekent dat ook weer dat wij een beetje heilig kunnen zijn zoals Jezus?

Heiligheid is een staat van puurheid , een zuiverheid met het niet bestaan van zonde.

 Wat betekent dit ‘heilig zijn ‘ voor ons.

Het betekent dat God niet werkt met halve waarheden . Zijn waarheden zijn puur en zuiver.

God kan niet leven met waarheden die we aanpassen aan ons eigen en godsvrucht en vermogen

Gods heiligheid maakt dat  hij  niks wil te maken hebben met  zonden. Al wat met zonde te maken heeft is tegen zijn natuur. Heiligheid wil zeggen  puurheid en zuiverheid.

 Heilig zijn is het model , het toonbeeld en Jezus is heilig zegt ons het evangelie hier. Gewoon rechtvaardig zijn  leidt niet naar heiligheid.

Maar Heiligheid houdt altijd rechtvaardigheid in zich. Eerst is er heiligheid, puurheid en zuiverheid, dan rechtvaardigheid . De rechtvaardigheid is een actie die volgt vanuit heiligheid, puurheid en zuiverheid.

Dikwijls denken we rechtvaardig te zijn, maar in wezen begrijpen we rechtvaardigheid als gewoon ‘de wetten volgen’, ‘de regels respecteren. ‘

Pure  rechtvaardigheid gaat echter veel verder. Rechtvaardig zijn begint bij heiligheid, puurheid en zuiverheid  juist zoals bij Jezus , juist zoals bij God.

Wij moeten worden als Jezus, heilig dus. En dat kunnen wij door Gods genade en door de kracht van de Heilige Geest.

Soms denken we : Ik doe niet aan overspel dus ik ben beter dan de andere. Ik sta een trap hoger als ik niet lieg, niet bedrieg. Zo ben ik  rechtvaardig eerlijk en goed. Dit is echter geen juiste redenering. Ik ken zovele mensen die niet in God geloven en toch  niet liegen en bedriegen en niet vreemd gaan.

Wanneer we in God geloven moeten we ook vanuit God vertrekken.

We kunnen enkel zuivere rechtvaardigheid bereiken vanuit het verlangen naar  heiligheid .

We horen in het evangelie dikwijls het woord gerechtigheid. Wat betekent dit eigenlijk.

Vanuit zijn heiligheid  handelt God in gerechtigheid en die gerechtigheid gaat veel verder dan  rechtvaardigheid . Gerechtigheid   is doordrenkt met genade, barmhartigheid en vergeving. Het is structurele liefde, Gerechtigheid is  Gods geschenk, het is iets dat Hem toebehoort.

Door Gods geschenk ontvangen wij  de genade en vanuit die genade,  waaraan we gratis deel hebben , kunnen we proberen heilig te worden en rechtvaardig te zijn in ons handelen. God gaat ons daarbij helpen als wij Hem dat vragen; Natuurlijk gaan we fouten maken, we zijn mensen, maar telkens kunnen we dan   terug dicht naar Jezus gaan en  weer deel hebben aan Gods  heiligheid barmhartigheid en vergeving  .

Rechtvaardigheid is het resultaat van onze verbondenheid met Jezus. Ons denken wordt dan zuiverder, we zullen onwaarheden zien.
Heiligheid, rechtvaardigheid zijn moeilijk begrippen. Maar als we dagdagelijks aan Jezus vragen om ons de juiste dingen te laten doen en zeggen , dan zal het ons lukken.

Onlangs hoorde ik op een administratief kantoor dat de  baas op verlof was en twee mensen van dat klein team zijn gewoon die dag niet verschenen op het werk, ze wisten dat collega’s dit niet zouden vertellen aan de baas.

Als we in de heiligheid van Jezus leven zouden we zo niet handelen. Heiligheid  beschermt ons  tegen zonden.

Maar hoe moeten de goede collega’s, die wel hun taak doen, nu reageren? Voelt u hoe moeilijk het is om rechtvaardig te denken , te handelen? We hebben de verbondenheid met Jezus daarvoor nodig! We kunnen dat alleen niet oplossen. Soms is het eerlijk te zwijgen ,soms is het eerlijk te spreken. We staan soms erg alleen in onze keuzes.

Een ander voorbeeldje :een moeder wil  een gelukkige verjaardag wensen aan haar ex schoondochter, maar ze meent er eigenlijk niks van want ze is kwaad omdat haar zoon zoveel ellende meemaakt.  Moet ze dan maar beter geen  sms’ je sturen? Dan kijkt ze naar haar zoon die dit sms’ je wel verlangt van zijn moeder. Wat is nu juist en rechtvaardig? Voelt u hoe moeilijk het is?
Laten we dus wandelen in de aanwezigheid van Jezus die heilig is en vragen we in alle omstandigheden aan Jezus ons te helpen door de kracht van de heilige Geest. Zo kunnen we rechtvaardig handelen tijdens onze dagdagelijkse activiteiten en verantwoordelijkheden. Dan wordt ons gelovig zijn net iets verschillend van iemand die niet in God gelooft, omdat we mogen leven in Gods  genade. We zullen de waarheid zien omdat Hij ons nabij is.

 Laat ons samen bidden

God zelfs niet gelovige mensen verlangen om rechtvaardig te zijn.

Wat is dan het verschil met ons als gelovigen?

We weten dat het uw heiligheid is. Wij moeten meer doen dan rechtvaardig is

onze vijand die ons onrechtvaardig behandelde moeten wij vergeven.

God u bent meer dan rechtvaardig. Uw gerechtigheid   is doordrenkt met genade, barmhartigheid en vergeving. Het is structurele liefde.

Laat ons een deel hebben aan uw liefde om meer dan  rechtvaardig te handelen.

Wij bidden u Heer verhoor ons gebed

 God in onze multiculturele samenleving worden we geconfronteerd met zovele dingen die anders evolueren dan we verwachten.  Soms zijn we bang. Help ons steeds het juiste te doen voor onze naaste buur uit een ander cultuur, onze naaste  die zich anders gedraagt, kleed en anders denkt.

Wij bidden u Heer verhoor ons gebed

 God, laat ons dicht bij U zijn als we gevraagd worden om geld te geven voor een goed doel. We denken rechtvaardig te zijn, maar zijn we het echt?

Geef ons inzichten om juist te handelen en laat ons  dicht bij Jezus  staan als we geld in onze handen hebben.

Wij bidden u Heer verhoor ons gebed